کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6683815 501862 2016 10 صفحه PDF 32 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
System design for a solar powered electric vehicle charging station for workplaces
ترجمه فارسی عنوان
طراحی سیستم برای ایستگاه شارژ خورشیدی خودروی برقی در محل کار
فهرست مطالب مقاله
نکات برجسته
کلمات کلیدی
چکیده 
1 مقدمه
2- شارژ خودروی الکتریکی در محل کار با استفاده از PV
شکل 1. طراحی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی خورشیدی.
شکل 2 .  معماری سیستم شبکه متصل به شارژر EV-PV 10 کیلووات سه درگاهی.
شکل 3.  مختصات پانل PV بر اساس زاویه نقطه جنوبAm (که از جنوب اندازه‌گیری شده) و اویه انحراف مدول (که نسبت به سطح افق اندازه‌گیری شده) تعیین شده است.
3- طراحی سیستمPV
1-3 تعیین مختصات بهینه آرایهPV در هلند
جدول 1. پارامترهای مدول Sun power E20-327
شکل 4 . بازده سالانه انرژی سیستم10 kW PV به صورت تابعی از انحراف مدول برای سال‌های 13-2011. مدول‌هایPV رو به جنوب و با زاویه جنوبی صفر درجه قرار دارند.
2-3 برآورد توان خروجی آرایهPV که به صورت بهینه در هلند قرار گرفته است
شکل 5 .توان خروجی سیستمPV 10 کیلووات به صورت تابعی از زمان برای سال 2013. مدول‌هایPV رو به جنوب با زاویه انحراف 28 درجه قرار گرفته‌اند.
شکل 6 .میانگین توان خروجی سیستمPV 10 کیلووات به صورت تابعی از زمان روز برای ماههای مختلف سال 2013
شکل7. بازده روزانه انرژی سیستمPV 10 کیلووات برای روزهای مختلف سال 2013.
شکل 8. میانگین بازده روزانه برای سیستمPV 10 کیلوواتی در ماههای مختلف سال 2013.
شکل 9. تغییر میانگین بازده ماهیانه سال 2013 برای مختصات ثابت و وقتی که از سیستم ردگیری یک و دومحوره استفاده شده است.
شکل 10. توزیع تکرار توان خروجی سیستمPV به صورت درصدی از زمان نور روز (وقتی که توان خروجیPV صفر نیست) و توزیع بازده سالانه به صورت تابعی از توان خروجی نشان داده شده است.
جدول3 . انرژی تحویل داده شده و بروز اختلاف در توان خروجیPV
جدول 4. کاهش بازده سالانه PV به دلیل اندازه بزرگتر آرایهPV در مقایسه با مبدل PV
3-3 توان نامی بالاتر آرایهPV نسبت به توان نامی مبدل PV
4 شارژ دینامیکی خودروی الکتریکی
شکل 11. روش‌های مختلف شارژ خودروی الکتریکی در مقایسه با میانگین روزانه خروجی آرایهPV برای ماههای مختلف سال 2013.
جدول 5. حداکثر توان و انرژی روش‌های شارژ 8 خودروی الکتریکی
1-4 مطابقت شارژ دینامیکی خودروی الکتریکی با تولیدPV
1-1-4 سناریو 1- بارخودروی الکتریکی برا ی7 روزهفته
2-1-4 سناریو 2- بارخودروی الکتریکی برای هر روزهفته
جدول 6. انرژی مبادله شده با شبکه برای بار خودروی الکتریکی در 5 روز هفته
جدول 7. انرژی مبادله شده برای بار خودروی الکتریکی درهر روزهفته
2-4 شارژ چند خودروی الکتریکی
5 قرار دادن ذخیره موضعی در شارژر EV-PV
شکل 12. شارژ چند خودرو با استفاده از روش شارژ گاوسی.
شکل 13. بازده روزانه انرژی PV و انرژی وارد یا کشیده شده از شبکه برای روش G4 بار 30 کیلووات ساعتی خودروی الکتریکی در روزهای هفته.
شکل 14. نمودار حالت برای عملکرد شارژر EV-PV با انباره محلی.
شکل 15. توان مبادله شده با شبکه (کیلووات) و انرژی ذخیره شده در انباره محلی (کیلووات ساعت) برای شارژر EV-PV در سال 2013 با در نظر گرفتن بارهای خودروهای الکتریکی در 7 روز هفته (چپ) و تنها در روزهای کاری (راست).
شکل 16. انرژی سالانه مبادله شده با شبکه برای سال 2013 به صورت تابعی از اندازه انباره، با در نظر گرفتن 7 روز هفته (چپ) و روزهای کاری (راست) با استفاده از روش شارژ گاوسی G4 خودروی الکتریکی.
شکل 17. درصدی از زمان در سال که انرژی مبادله شده با شبکه و باتری حالت خاصی از شارژ را برای 7 روز هفته (چپ) و فقط روزهای کاری (راست) با استفاده از روش شارژ گاوسی G4 خودروی الکتریکی ایجاد می‌کند.
6 نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
این مقاله احتمال شارژ باتری خوروهای الکتریکی در محل کار با استفاده از انرژی خورشیدی در هلند را بررسی می‌کند. برای تعیین مختصات بهینه پانل‌هایPV به منظور دستیابی به حداکثر بازده انرژی در هلند از داده‌های سازمان هواشناسی آلمان استفاده شده است. برای تعیین انرژی در دسترس برای شارژ EV و لزوم اتصال به شبکه، تغییرات فصلی و دوره‌ای تابش خورشید بررسی شده است. به دلیل تابش نسبتاً کم خورشید در هلند، ثابت شده که توان نامی آرایهPV می‌تواند تا 30 درصد بیشتر از توان نامی مبدل باشد. با هدف به حداقل رساندن وابستگی به شبکه و حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی برای شارژ مستقیم خودروی الکتریکی، شارژهای دینامیکی مختلف خودروی الکتریکی مقایسه شده‌اند. دو سناریو مورد توجه قرار گرفته است- در سناریو اول خودروهای الکتریکی بایستی فقط روزهای کاری هفته شارژ شوند و در سناریو دیگر، خودروی الکتریکی بایستی هفت روز هفته شارژ شوند. برای تسهیل شارژ خودروهای الکتریکی مختلف از یک شارژ EV-PV، مکانیسم اولویت‌بندی پیشنهاد شده است. احتمال ادغام ذخیره‌سازی داخلی در شارژر EV-PV برای مستقل کردن آن از شبکه نیز بررسی شده است. اندازه بهینه ذخیره‌سازی که باعث کاهش وابستگی به شبکه به میزان 25% می‌شود، بررسی شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
This paper investigates the possibility of charging battery electric vehicles at workplace in Netherlands using solar energy. Data from the Dutch Meteorological Institute is used to determine the optimal orientation of PV panels for maximum energy yield in the Netherlands. The seasonal and diurnal variation in solar insolation is analyzed to determine the energy availability for EV charging and the necessity for grid connection. Due to relatively low solar insolation in Netherlands, it has been determined that the power rating of the PV array can be oversized by 30% with respect to power rating of the converter. Various dynamic EV charging profiles are compared with an aim to minimize the grid dependency and to maximize the usage of solar power to directly charge the EV. Two scenarios are considered – one where the EVs have to be charged only on weekdays and the second case where EV have to be charged all 7 days/week. A priority mechanism is proposed to facilitate the charging of multiple EV from a single EV–PV charger. The feasibility of integrating a local storage to the EV–PV charger to make it grid independent is evaluated. The optimal storage size that reduces the grid dependency by 25% is evaluated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 168, 15 April 2016, Pages 434–443
نویسندگان
, , ,