کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6748165 1429670 2015 16 صفحه PDF 30 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts
ترجمه فارسی عنوان
روابط بین روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف حاکمیت پروژه
کلمات کلیدی
روش مدیریت پروژه - موفقیت پروژه - اداره پروژه - تئوری اقتضایی - زمینه پروژه
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
کلمات کلیدی
1.مقدمه 
2. مرور پیشینه وفرضیه ها 
2.1. موفقیت پروژه 
2.1.1 استانداردسازی
2.2.2. منطبق برنیاز
2.2.3. ترکیبی از استاندارد سازی و انطباق پذیری بانیاز
2.3. حاکمیت پروژه به عنوان یک عامل زمینه ای 
2.4. نظریه احتمالی به عنوان یک دیدگاه نظری
3.روش تحقیق
شکل 1.  مدل تحقیق 
3.1. تدوین پرسشنامه 
3.2. جمع اوری اطلاعات 
جدول 1. دموگرافیک 
جدول 2. اطلاعات اخرین پروژه 
3.3. روش های تحلیل اطلاعات 
3.4. اعتبار و قابلیت اطمینان ( پایایی) 
3.5. آمادگی برای عملیاتی سازی متغیرها 
3.5.1. موفقیت پروژه
3.5.2. روش تحقیق ( روش مدیریت پروژه ) 
جدول 3 .توصیفات 
 جدول 4 . ماتریس اجزا برای عوامل روش 
3.5.3. حاکمیت
4.نتایج 
4.1 اثر مولفه های روش مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه
جدول 5. مارتیس همبستگی  
4.2. اثر تعدیل کننده حاکمیت بر رابطه بین مولفه های یک روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه
جدول 6. رگرسیون سلسله مراتبی با روش مدیریت پروژه به عنوان  متغیرهای مستقل، موفقیت پروژه به عنوان متغیروابسته،و حاکمیت به عنوان متغیر تعدیل کننده 
4.3 جستجوی اثر حاکمیت پروژه بر یک روش مدیریت پروژه
4.4. دیگر یافته ها 
5. بحث و بررسی 
6. نتیجه گیری ها
6.1. کاربردهای عملی 
6.2. کاربردهای نظری 
6.3. تحقیقات بیشتر
6.4. نقاط قوت و محدودیت ها
ترجمه چکیده
این تحقیق به بررسی رابطه بین استفاده از روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه و تأثیر حاکمیت پروژه بر این رابطه می پردازد. پرسشنامه انلاین، سطح مقطعی و جهانی به 254 پاسخ منجر شد. تحلیل از طریق آنالیز عاملی و آنالیز رگرسیون سلسله مراتبی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از روش مدیریت پروژه در22.3 درصد ازموفقیت پروژه نقش دارد و این روش ها که درمدیریت پروژه بسیارجامع است به سطوح بالاتر موفقیت پروژه می انجامد. حاکمیت پروژه به عنوان شبه - میانجی دراین رابطه عمل می کند. یافته ها بایستی در خدمت کارشناسان مدیریت پروژه قرار گیرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی
Project governance acts as a quasi-moderator in this relationship. The findings should benefit project management practitioners by providing insights into the choice of PMM in different governance contexts. Academics should benefit from insights into PMMs' role as a success factors in projects.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Project Management - Volume 33, Issue 6, August 2015, Pages 1377–1392
نویسندگان
, ,