کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6975602 1453389 2016 6 صفحه PDF 14 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Quantifying the intangible costs related to non-ergonomic work conditions and work injuries based on the stress level among employees
ترجمه فارسی عنوان
تعیین کمیت هزینه های غیر ملموس مرتبط با شرایط غیر اقتصادی کار و آسیبهای کار بر پایه‌ی سطح استرس در میان کارکنان
کلمات کلیدی
هزینه های ناملموس - شرایط کاری - وضعیت جسمانی کار - بهره وری - سطح استرس
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2-مرور ادبیات
3-هزینه های ملموس و ناملموس غیر اقتصادی محیط کار
4-تاثیر استرس بر بازده
شکل 1.رابطه غیر خطی بین بازده،سطح تجربه،و شدت آسیب دیدگی کاری
شکل2.رابطه بین سطح استرس و بازده برای مقادیر مختلف m
5.1.نمونه
6-تاثیر سطح استرس بر هزینه های بلند مدت
شکل3.تاثیر کوتاه مدت سطح استرس بر مقدار کار و هزینه کل
شکل4.تغیرات کوتاه مدت در هزینه کل و مقدار کار با توجه به استرس(m=5)
7-تاثیر استرس بر نمودار هزینه-سود
شکل5.مقادیر واقعی ثابت و کار و هزینه کل در مقابل سطح استرس در بلند مدت
شکل 6.تغییرات بلند مدت در ثابت،کار و هزینه کل در مقابل استرس
شکل7.کمیت تعادلی در مقابل سطح استرس
8-نتایج
ترجمه چکیده
متاسفانه،روش مورد تاییدی برای اندازه‌گیری هزینه‌ی ناشی از عدم رضایت کارکنان بابت شرایط نامناسب و یا غیر اقتصادی کاری وجود ندارد.با وجود تاثیرات این هزینه‌های پنهان بر روی عملکرد مالی سازمان،اینگونه هزینه ها معمولا نادیده گرفته می‌شوند.هزینه‌های ناملنوس خسالی هستند و معمولا نمیتوان کمیتی را به آنها نسبت داد.تخمین هزینه‌های ناملموس شرایط کاری ناشی از سطح استرس بین کارکنان تکنیکی است که سعی دارد با فرموله کردن یک رابطه‌ی چند بعدی بین متغیرهای کمی ورودی مرتبط با وضعیت شرایط کاری یا آسیبهای کاری و ارزش پولی هزینه‌های ناملموس ناشی از آنها ،ارتباطی را برقرار سازد.این تکنیک سعی دارد تا رویکردی یگانه نسبت به مساله داشته باشد و از این طریق تاثیر نهفته‌ی شرایط بی نظمی سیستم تولیدی و سطح استرس بین کارکنان بر بازده را آشکار سازد.علاوه بر این،تاثیر سطح استرس بر هزینه‌های ناملموس مقدار معقول کار و شرایط مناسب ارگونومی کاری در چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در نهایت،تاثیر شرایط کاری بر منحنی سود-هزینه و شکستن مقدار کمینه فرموله خواهد شد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بهداشت و امنیت شیمی
چکیده انگلیسی
Undoubtedly, no specific method exists to measure the cost of displeasure among employees due to unpleasant or non-ergonomic work conditions. Despite the financial impact of these hidden costs on organizations’ performance, these types of expenses are usually ignored. The intangible costs are insubstantial and represent expenses that have no common quantity or labeled value attached to them. Estimating intangible costs related to work conditions based on stress level among employees is a technique that attempts to formulize a multidimensional relationship between input qualitative variables related to the state of work conditions or work injuries and the monetary value of the hidden costs encountered with them. This technique approaches the problem from a unique standpoint, revealing the concealed effect of the state of disorder of the production system and the stress level among employees that impact the overall efficiency. In addition, the influence of the stress level on the invisible costs of the optimal amount of labor and capital due to reduced ergonomic work conditions will be investigated over both the short run and the long run. Finally, the effect of work conditions on profit-cost-volume and the breakeven quantity will be formulated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Safety Science - Volume 82, February 2016, Pages 283–288
نویسندگان
,