کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6975815 1453395 2015 25 صفحه PDF صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A framework for risk analysis of maritime transportation systems: A case study for oil spill from tankers in a ship–ship collision
ترجمه فارسی عنوان
ساختاری برای تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی: مطالعه موردی درباره انتقال سوخت از تانکرها در هنگام برخورد کشتی ها
کلمات کلیدی
چارچوب تجزیه و تحلیل ریسک - برخورد کشتی با کشتی - شبکه های بیزی - ایمنی دریایی - ارزیابی تجزیه و تحلیل ریسک
فهرست مطالب مقاله
چکیده
لغات کلیدی
1.مقدمه
2- ساختاری (چارچوبی) برای تحلیل ریسک:بنیان های تئوریک ریسک
2.1 مفهوم ریسک: ریسک چگونه درک می شود
2.2 هدف ریسک: ریسک چگونه تعریف می شود؟
2.2.1 مرحله 1: مدل سازی کمی ریسک به همراه عدم اطمینان توسعه یافته / جهت گیری و تمایل ارزیابی
شکل 1، ساختار دو مرحله ای تحلیل ریسک : روش ها و اهداف
2.2.2 مرحله 2: سنجش، تعیین کردن مقدار ریسک مبتنی بر ارزیابی و کیفیت سنجی بر اساس نتایج بدست آمده از مرحله اول
2.3 استفاده از تحلیل ریسک در تصمیم گیری
3. ساختار تحلیل ریسک: ابعاد روش شناختی
3.1 شبکه های Bayesian
3.1.1 مبنای ریاضی
3.1.2. یکپارچه کردن BNها در محتوای تحلیل ریسک
3.1.3. تحلیل حساسیت
3.2 رویکرد فرضیه جایگزین
3.3 ارزیابی شواهد چند معیاره کیفی
جدول 1. جدول ارزیابی کیفیات شواهد
3.4 رتبه بندی اهمیت شواهد و انتخاب فرضیه های جایگزین
3.5. ارزیابی تاثیر مفروضات
4. مطالعه موردی: مقدمه
5. مطالعه موردی: مرحله اول تحلیل ریسک
5.1 مدل شبکه Bayesian
5.2  خلاصه ای درباره پایه شواهد
شکل 2. نمایی از ارزیابی شواهد برای انتخاب فرضیه جایگزین
جدول  2( جدول ارزیابی اثر فرض)
شکل 4. ساختار مدل ریسک  BN نشت سوخت برچسب های کنار گره ها به بخش هایی که شواهد پشتیبانی می کنند، اشاره دارند.
5.3. ارزیابی شواهد چند معیاره کیفی
جدول 3. بسیاری از مدل های ضربه به ضربه های غیر عمودی منجر می شوند،
5.4 رتبه بندی اهمیت شواهد و انتخاب فرضیه های جایگزین
شکل 5. اهمیت رتبه بندی کمی عدم اطمینان شواهد و تمایل مدل ریسک، ضمیمه A
5.6. تعیین ریسک بر اساس مدل BN
شکل 6:نتایج مدل ریسک، فرضیه های جایگزین در ضمیمه C ( مرحله اول تحلیل ریسک) و فواصل عدم اطمینان( مرحله دوم تحلیل ریسک) با ارزیابی شواهد در بخش 3.6
.6. مطالعه موردی: تحلیل ریسک مرحله 2 و تصمیم گیری مبتنی بر ریسک
6.1 قضاوت و ارزیابی شواهد کلی
6.2 بکارگیری نتایج تحلیل ریسک در تصمیم گیری مبتنی بر ریسک
7. نتیجه گیری: ارزیابی تحلیل ریسک
7.1 ارزیابی: روش و معیار
7.1.1 ارزیابی مدل ریسک
7.1.2 ارزیابی تحلیل ریسک
7.2. بکارگیری معیار ارزیابی برای تحلیل ریسک
7.2.1 آزمون های ارزیابی مدل ریسک
شکل 8 تعدادی از مدل های ریسک نشت مدل به طور خلاصه با تمرکز بر ساختار( توالی منطقی حوادث منجر به نشت) و محتوای مدل ها ( که عوامل مورد توجه قرار میگیرند در تحلیل نتایج) مرور شدند
شکل 9:نتایج حاصل از آزمون اعتبار ساختار و محتوای مدل برای مدل BN، خلاصه آماری برای خروجی مدل ضمیمه c
7.2.2 ارزیابی تحلیل ریسک
8. بحث: انعکاس روشهای مفهوم سازی ریسک
9. نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
ضمیمه A : ثبت و مشخص کردن متغیرهای مدل BN
ضمیمه B : شواهد مدل شبکه Bayesian
ترجمه چکیده
مقاله حاضر ساختاری را برای تحلیل ریسک سیستم های حمل و نقل دریایی ارائه می دهد که در این سیستم ها تحلیل ریسک به عنوان ابزاری برای پشتیبانی تصمیم گیری منطقی مورد استفاده قرار می گیرد. عدم اطمینان، نقشی بسیار مهم در وضعیت جاری این صنعت در حوزه بکارگیری حمل و نقل دریایی دارد و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل عدم اطمینان پیشنهاد می شوند. در این مقاله تعریفی دو مرحله ای از ریسک بکار گرفته می شود. در مرحله اول، مدل سازی شبکه Bayesian (BN) برای تعیین ریسک احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. توابع این مدل به عنوان ابزار استدلالی و ارتباطی، هدفشان بررسی شواهد کیفی و ارزیابی اثر فرض است. ارزیابی شواهد به همراه تحلیل حساسیت برای انتخاب فرضیه های جایگزین به منظور تعیین ریسک مورد استفاده قرار گرفته در حالی که ارزیابی اثر فرض برای ارائه استدلال فراتر از مدل بکار می رود. بر این اساس، ارزیابی مشاوره ای عدم اطمینان در مرحله دوم تحلیل ریسک صورت می گیرد که با استفاده از ارزیابی قدرت کلی شواهد تکمیل می شود. ساختاری که برای این مطالعه موردی در مورد انتقال سوخت از تانکرها در حین حوادث، مورد استفاده قرار گرفت، هدفش پاسخگویی به برنامه ریزی ظرفیت و ارزیابی ریسک اقتصادی بود. مدل BN ابزاری انتقال پذیر و کارا برای ارزیابی وقوع اندازه های مختلف نشت در دریاست. درحالی که این مطالعه موردی به رویدادی خاصی در خلیج فنلاند می پردازد، این مدل و رویکرد تحلیل ریسک آن، می تواند برای مناطق دیگر نیز بکار رود. بر اساس معیارهای ارزیابی و تست های تحلیل ریسک و مدل ریسک، یافته ها حاکی از آن بود که این مدل ارائه ای قابل پذیرش از ریسک نشت سوخت در هنگام تصادم تانکرها دارد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بهداشت و امنیت شیمی
چکیده انگلیسی
This paper proposes a framework for risk analysis of maritime transportation systems, where risk analysis is understood as a tool for argumentative decision support. Uncertainty is given a more prominent role than in the current state of art in the maritime transportation application area, and various tools are presented for analyzing uncertainty. A two-stage risk description is applied. In the first stage, Bayesian Network (BN) modeling is applied for probabilistic risk quantification. The model functions as a communication and argumentation tool, serving as an aid to thinking in a qualitative evidence and assumption effect assessment. The evidence assessment is used together with a sensitivity analysis to select alternative hypotheses for the risk quantification, while the assumption effect assessment is used to convey an argumentation beyond the model. Based on this, a deliberative uncertainty judgment is made in the second risk analysis stage, which is supplemented with a global strength of evidence assessment. The framework is applied to a case study of oil spill from tanker collisions, aimed at response capacity planning and ecological risk assessment. The BN-model is a proactive and transferable tool for assessing the occurrence of various spill sizes in a sea area. While the case study uses evidence specific to the Gulf of Finland, the model and risk analysis approach can be applied to other areas. Based on evaluation criteria and tests for the risk model and risk analysis, it is found that the model is a plausible representation of tanker collision oil spill risk.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Safety Science - Volume 76, July 2015, Pages 42–66
نویسندگان
, ,