آشنایی با موضوع

یک شبکه بیزی یا «شبکه باور» یا «شبکه باور بیزی»: یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه یک شبکه بیزی می‌تواند نشان دهنده ارتباط بین بیماری‌ها و علائم آنها باشد. پس با داشتن علائم باید بتوان احتمال یک بیماری خاص را در یک بیمار تشخیص داد. ایده کلی و مقدماتی دربارهی شبکه های بیزی، که در واقع ترکیبی از دو شاخه نظریه گراف و نظریه احتمال هستند، بیان می شود. این شبکه ها عمدتا نشان دهنده روابط علی و معلولی میان متغیرها می باشند. ساختار گراف یک شبکه بیزی برای صورت بندی توزیع احتمال توأم متغیرهای شبکه به کار می رود. هنگامی که ساختار گراف معلوم باشد، مدل های احتمالاتی می توانند برای استدلال و پیش بینی در مورد متغیرها بکار روند و در صورت نامشخص بودن ساختار گراف، با استفاده از این مدل ها میتوان به یادگیری ساختار مدل پرداخت و آنگاه استدلال و پیش بینی در مورد متغیرها را انجام داد. روشهای مختلفی در ارتباط با فرآیند یادگیری در چنین شبکه هایی ارائه شده اند، که در این مطالعه کلیاتی از چند روش متداول در یادگیری بیزی در شرایط مختلف نیز مطرح و مرور می شوند. یکی از مسایل جالب در هوش مصنوعی ساخت شبکه بیزی بر اساس نمونه هایی از داده ها است؛ یعنی فرض کنید یک شبکه بیزی N روی مجموعه متغیرهای V مفروض است. هدف، ساخت یک شبکه بیزی- استخراج مجموعه ای از روابط علت/ معلولی- میان مجموعه متغیرها بر اساس نمونه هایی که از N استخراج شده و بدون در اختیار داشتن N است. از این مساله در متون با عنوان یادگیری ساختاری شبکه بیزی یاد می شود. یکی از روش های مهم در یادگیری ساختاری شبکه های بیزی با استفاده از داده های نمونه، استفاده از معیارهای مبتنی بر امتیاز برای ارزیابی میزان برازندگی یک ساختار بیزی مفروض با داده های نمونه و جست و جو در میان ساختارهای ممکن است. جست و جو برای یافتن یک ساختار مناسب برای شبکه بیزی که بیشترین سازگاری را با نمونه ها داشته باشد غالبا از طریق جست و جو در فضای ساختارها با استفاده از تکنیک های جست و جوی استاندارد یا الهام گرفته از طبیعت نظیر تپه نوردی حریصانه، الگوریتم های ژنتیک، شبیه سازی حرارتی یا الگوریتم تبرید، بهینه سازی کلونی مورچه ها و نظایر آن صورت می گیرد.
در این صفحه تعداد 529 مقاله تخصصی درباره شبکه بیزی، شبکه بیزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده شبکه بیزی، شبکه بیزین
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Safety culture; Organizational culture; Organizational culture inventory; Bayesian network; Nuclear industry;
مقالات ISI شبکه بیزی، شبکه بیزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Population aging; Cognitive impairment; Risk factors; Metabolic syndrome; Associations discovery; Bayesian network; Directed Acyclic Graph; D-separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Clinical decision support; Data modelling; Bayesian network; Quantitative analysis; Diagnostic contribution; Breast cancer diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Bayesian; LVAD; risk stratification; survival; BN; Bayesian network; CORA; Cardiac Outcomes Risk Assessment; HF; heart failure; INTERMACS; Inter-Agency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; LVAD; left ventricular assist device; NB; naïv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; ACP; AC power; APPRCS; Average primary pressure in a reactor coolant system; BN; Bayesian network; CPTs; Conditional probability tables; DST; Dempster-Shafer theory; FCL (1); Flow of coolant in loop 1; FCL (2); Flow of coolant in loop 2; FCL (3); Flow o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Sensitivity analysis; Offshore safety analysis; Bayesian network; Causal dependency; Probabilistic modelling; Failure Analysis; Accident Model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Security vulnerability assessment; Attack tree; Uncertainty modeling; Dempster-Shafer Theory; Bayesian network; Evidential network; Credal network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Bayesian network; Coastal processes; Predictive modelling; Descriptive modelling; Good modelling practice; Storm erosion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; AHP; Analytic Hierarchy Process; AIS; Automatic Identification System; ATSB; Australian Transport Safety Bureau; BN; Bayesian Network; BRM; Bridge Resource Management; DNV; Det Norske Veritas; ETA; Event Tree Analysis; FMEA; Failure Mode Effects Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Plant-wide process monitoring; Distributed modeling; Hierarchical monitoring; Bayesian network; Bayesian decision fusion;