آشنایی با موضوع

یک شبکه بیزی یا «شبکه باور» یا «شبکه باور بیزی»: یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه یک شبکه بیزی می‌تواند نشان دهنده ارتباط بین بیماری‌ها و علائم آنها باشد. پس با داشتن علائم باید بتوان احتمال یک بیماری خاص را در یک بیمار تشخیص داد. ایده کلی و مقدماتی دربارهی شبکه های بیزی، که در واقع ترکیبی از دو شاخه نظریه گراف و نظریه احتمال هستند، بیان می شود. این شبکه ها عمدتا نشان دهنده روابط علی و معلولی میان متغیرها می باشند. ساختار گراف یک شبکه بیزی برای صورت بندی توزیع احتمال توأم متغیرهای شبکه به کار می رود. هنگامی که ساختار گراف معلوم باشد، مدل های احتمالاتی می توانند برای استدلال و پیش بینی در مورد متغیرها بکار روند و در صورت نامشخص بودن ساختار گراف، با استفاده از این مدل ها میتوان به یادگیری ساختار مدل پرداخت و آنگاه استدلال و پیش بینی در مورد متغیرها را انجام داد. روشهای مختلفی در ارتباط با فرآیند یادگیری در چنین شبکه هایی ارائه شده اند، که در این مطالعه کلیاتی از چند روش متداول در یادگیری بیزی در شرایط مختلف نیز مطرح و مرور می شوند. یکی از مسایل جالب در هوش مصنوعی ساخت شبکه بیزی بر اساس نمونه هایی از داده ها است؛ یعنی فرض کنید یک شبکه بیزی N روی مجموعه متغیرهای V مفروض است. هدف، ساخت یک شبکه بیزی- استخراج مجموعه ای از روابط علت/ معلولی- میان مجموعه متغیرها بر اساس نمونه هایی که از N استخراج شده و بدون در اختیار داشتن N است. از این مساله در متون با عنوان یادگیری ساختاری شبکه بیزی یاد می شود. یکی از روش های مهم در یادگیری ساختاری شبکه های بیزی با استفاده از داده های نمونه، استفاده از معیارهای مبتنی بر امتیاز برای ارزیابی میزان برازندگی یک ساختار بیزی مفروض با داده های نمونه و جست و جو در میان ساختارهای ممکن است. جست و جو برای یافتن یک ساختار مناسب برای شبکه بیزی که بیشترین سازگاری را با نمونه ها داشته باشد غالبا از طریق جست و جو در فضای ساختارها با استفاده از تکنیک های جست و جوی استاندارد یا الهام گرفته از طبیعت نظیر تپه نوردی حریصانه، الگوریتم های ژنتیک، شبیه سازی حرارتی یا الگوریتم تبرید، بهینه سازی کلونی مورچه ها و نظایر آن صورت می گیرد.
در این صفحه تعداد 529 مقاله تخصصی درباره شبکه بیزی، شبکه بیزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه بیزی، شبکه بیزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; MSS; Multi-State System; BN; Bayesian Network; DBN; Dynamic Bayesian Network; TM; Transition Matrix; SPSPD; Sequence of Posterior State Probability Distribution; CPT; Conditional Probability Table; DAG; Directed Acyclic Graph; Multi-state system (MSS); Ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Semantic heterogeneity; Ontologies; Bayesian network; Knowledge discovery; Semantic architecture; Interaction network; Ecological interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Bayesian network; qualification; vibration; systems engineering; 6DOF; multi-axis; decision model; factor analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Coral reef; Calcium carbonate budget; Bayesian network; Anthropogenic disturbances; Climate change; Environmental management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Participatory method; Participatory strategy development; Renewable electricity generation; Causal network; Qualitative normative scenario; Bayesian network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Socio-ecological scenarios; Participatory process; Agent-based model; Fuzzy cognitive map; Bayesian network; System dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Ensemble of detection systems; Multiple feature extractors; Multiple classifiers; Pedestrian detection; Reinforcement learning; Bayesian network
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Quantitative risk analysis; Leakage failure; Submarine oil and gas pipeline; Bow-tie model; Bayesian network; Accident precursor data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Bayesian network; Structural deterioration; System identification; Inverse analysis; Gaussian function; Finite-element updating; Maximum likelihood estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; BN; Bayesian network; CSB; Chemical Safety Board; CPT; conditional probability table; DPB; dispersion prevention barrier; ETA; event tree analysis; EPB; escalation prevention barrier; EMFPB; emergency management failure prevention barrier; FTA; fault tree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه بیزی، شبکه بیزین; Fault diagnosis; Bayesian network; Parameter learning; Incomplete data; Incomplete expert knowledge; Solar assisted heat pump system;