کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7505253 1486143 2015 7 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Using behavioral economics to predict opioid use during prescription opioid dependence treatment
ترجمه فارسی عنوان
استفاده از اقتصاد رفتاری برای پیش بینی مصرف مواد افیونی در طول درمان وابستگی به موادافیونی
کلمات کلیدی
نسخه های شبه افیونی ها - اقتصاد رفتاری - بوپرنورفین نالوکسان - نتیجه درمان
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
جدول1. آمار توصیفی متغیرهای مطالعه برای شرکت کنندگانی که درمان وابستگی به مواد را دریافت می کنند (نمونه353 نفر)
2. روش ها
2.1 الگوی مطالعه
2-2 نمونه مطالعه
2-3 اندازه گیری مطالعه
2.4 تجزیه و تحلیل آماری
2.4.1 تجزیه و تحلیل مقدماتی
3. نتایج
3.1- آمار توصیفی
جدول 2. همبستگی پیرسون و دورشته ای نقطه ای بین متغیرهای هزینه مصرف قبل درمان
3.2 ارتباط بین هزینه مصرفی داروی مخدر و منبع مواد افیونی
3.3- ارتباط بین هزینه مصرف مواد افیونی و شدت وابستگی/ مصرف مواد افیونی
3.4- پیش بینی مصرف موادافیونی در طول درمان
جدول 3. نتایج مدل رگرسیون چند سطحی باری پیش بینی مصرف مواد قبل درمان، تغییرات، متغیرهای هزینه مصرف دار مخدر و منبع مواد افیونی
4- بحث
شکل1. ارتباط بین هزینه مصرفی کل در ماه گذشته قبل درمان با احتمال مصرف موادافیونی در طول درمان
شکل2. ارتباط بین هزینه مصرفی نسبی در ماه گذشته قبل درمان با احتمال مصرف موادافیونی در طول درمان
ترجمه چکیده
هدف: پژوهش های مبتنی بر اقتصاد رفتاری قبلاً رفتارهای اعتیادآور را با تصمیم گیری مختل شده وپردازش پاداش مرتبط می دانستند، اما این اصول اعتیاد به موادافیونی را مورد بررسی قرار نداده است که اکنون یک مشکل مهم بهداشت عمومی است. این مطالعه بررسی می کند که ایا ارزش تقویتی داروهای مخدر قبل از درمان، مصرف مواد مخدر در طی درمان سرپایی اعتیاد به مواد مخدر را پیش بینی می کند یا خیر؟ روش: تجزیه وتحلیل ثانویه بیماران وابسته به مواد افیونی را که 12 هفته بوپره نورفین- نالکسون را دریافت می کردند و در طرح درمانی بالینی چندگانه مشاوره دریافت می کردند، مورد بررسی قرارداد. اندازه گیری اولیه منبع موادافیونی و شاخص های ارزش تقویتی داروهای مخدر، شامل مقدار هزینه مصرفی کل و نسبی که برای داروهای مخدر خرج شده است،مورد ارزیابی قرارداد. تست غربالگری ادرار به صورت هفتگی مصرف مواد را اندازه گیری می کرد. نتایج: موادافیونی بدست آمده از پزشکان با هزینه پایین مصرفی مواد مخدر قبل از درمان مرتبط بود در حالیکه موادافیونی بدست آمده از فروشندگان مواد با هزینه مصرفی بیشتر مرتبط بود. با توجه به کنترل اطلاعات جمعیت شناختی، تاریخچه مصرف موادافیونی و فراوانی منبع مواد افیونی، بیمارانی که مقدار کل درآمدشان (OR = 1.30, p
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی
Individual differences in drug reinforcement value, as indicated by pre-treatment allocation of economic resources to drugs, reflects propensity for continued opioid use during treatment among individuals with prescription opioid addiction. Future studies should examine disrupted decision-making and reward-processing in prescription opioid users more directly and test whether reinforcer pathology can be remediated in this population.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Drug and Alcohol Dependence - Volume 148, 1 March 2015, Pages 62–68
نویسندگان
, , , ,