کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
764120 1462884 2014 11 صفحه PDF 34 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Performance analysis of photovoltaic thermal (PVT) water collectors
ترجمه فارسی عنوان
تحلیل عملکرد کلکتورهای آبی حرارتی فتوولتائیک (PVT)
کلمات کلیدی
عملکرد الکتریکی، عملکرد حرارتی، عملکرد PVT حرارتی فتوولتائیک (PVT)، کارایی ذخیره انرژی اولیه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه‌ها

1. مقدمه فهرست علائم

شکل 1. کلکتور آب PVT با پوشش شیشه‌ای

2. مواد و روش‌ها

2.1. طراحی جدید جاذب‌ها

شکل 2. (a) جاذب جریان شبکه، (b) جاذب جریان مستقیم و (c) جاذب جریان حلزونی

شکل 3. طرح کلکتور آبی PVT با جاذب جریان حلزونی جدول 1 . پیکربندی پارامترهای کلکتور خورشیدی

PVT 2.2 روش

3. تحلیل کلکتورهای خورشیدی PVT

جدول 2. مشخصه‌های کلکتور خورشیدی PVT

شکل 4. نمودار شماتیک کلکتور آبی

3.1. تحلیل کلکتور صفحه مسطح IPVT

3.2 اصل ماژول PVT

4. نتایج و مشاهدات PV

4.1. تأثیرات دمای ماژول PV بر روی بازده PV کلکتور PVT

4.2. تأثیر نسبت شارش جرم بر روی کلکتورهای PVT

شکل 5. تغییرات در بازده PV با میانگین دمای PV کلکتورهای جاذب PVT تحت تابش خورشیدی 500

شکل 6. تغییرات در بازده PV با میانگین دمای PV کلکتورهای جاذب PVT تحت تابش خورشیدی 600

شکل 7. تغییرات در بازده PV با میانگین دمای PV کلکتورهای جاذب PVT تحت تابش خورشیدی 700

شکل 8. تغییرات در بازده PV با میانگین دمای PV کلکتورهای جاذب PVT تحت تابش خورشیدی 800

جدول 3. نتایج بازده PV و دمای PV برای جریان شبکه در نسبت‌های شارش جرم و تابش خورشیدی متفاوت

جدول 4. نتایج بازده PV و دمای PV برای جریان مستقیم در نسبت‌های شارش جرم و تابش خورشیدی متفاوت

جدول 5. نتایج بازده PV و دمای PV برای جریان حلزونی در نسبت‌های شارش جرم و تابش خورشیدی متفاوت

شکل 9. تغییرات در دمای PV جاذب جریان شبکه با نست های شارش جرم در سطوح متفاوت تابش خورشیدی

شکل 10. تغییرات در دمای PV جاذب جریان مستقیم با نسبت شارش جرم در سطوح متفاوت تابش خورشیدی

شکل 11. تغییرات در دمای PV جاذب جریان حلزونی با نسبت شارش جرم در سطوح متفاوت تابش خورشیدی

شکل 12. تغییرات در دمای PV جاذب جریان حلزونی با نسبت شارش جرم در سطوح متفاوت تابش خورشیدی

4.3. عملکرد حرارتی کلکتورهای PVT

جدول 6.نتایج بازده‌ها در نسبت‌های متفاوت شارش جرم در تابش خورشیدی 800

4.4. عملکرد PVT کلکتورهای آبی

شکل 13. تغییرات در دمای خروجی تابش خورشیدی 800 با نسبت‌های شارش جرم برای جاذب‌های جریان مختلف

جدول 7. نتایج دما در نسبت‌های مختلف شارش جرم در تابش خورشیدی

شکل 14. تغییرات در بازده جاذب شبکه با نسبت شارش جرم در تابش خورشیدی 800

شکل 15. تغییرات در بازده جاذب جریان مستقیم با نسبت شارش جرم در تابش خورشیدی 800

4.5. مقایسه با سایر طراحی‌های کلکتور جاذب

شکل 16. تغییرات در بازده جاذب جریان حلزونی با نسبت شارش جرم در تابش خورشیدی 800

شکل 17. مقایسه بازده PVT و بازده صرفه جویی در مصرف انرژی اولیه جاذب‌ها در نسبت‌های مختلف شارش جرم در تابش خورشیدی 800

شکل 18. تغییرات در دمای ورودی Ti ، دمای خروجی To و دمای PV در تابش خورشیدی با نسبت شارش جرم برای جاذب جریان شبکه

شکل 19. تغییرات در دمای ورودی Ti ، دمای خروجی To و دمای PV در تابش خورشیدی با نسبت شارش جرم برای جاذب جریان

شکل 20. تغییرات در دمای ورودی Ti ، دمای خروجی To و دمای PV در تابش خورشیدی با نسبت شارش جرم برای جاذب جریان حلزونی

جدول 8. مقایسه مطالعه فعلی با سایر طرح‌های کلکتور جاذب [20، 29-33].

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
عملکرد الکتریکی و حرارتی کلکتورهای آبی حرارتی فتوولتائیک (PVT) تحت سطوح تابش خورشیدی 800-500 تعیین می‌شوند. در هر سطح تابش خورشیدی، نسبت شارش جرم از 0.011 تا 0.041 تعیین شده است. کلکتورهای PVT بر حسب کارایی PV، کارایی حرارتی و ترکیبی از هر دو (کارایی PVT) تست شده‌اند. نتایج نشان داده‌اند که جاذب جریان حلزونی در سطوح تابش خورشیدی 800 و نسبت شارش جرم 0.041 بیشترین بازده را ارائه می‌دهد. بازدهPVT این جاذب برابر با 68.4%، بازدهPV آن برابر با 13.8% و بازده حرارتی آن برابر با 54.6% است. علاوه بر این بازدهصرفه جویی در انرژی اولیه این جاذب با نسبت شارش جرم 0.011-0.041 بین 79% تا 91% است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی


• Performances analysis of PVT collector based on energy efficiencies.
• New absorber designs of PVT collectors were presented.
• Comparison present study with other absorber collector designs was presented.
• High efficiencies were obtained for spiral flow absorber.

The electrical and thermal performances of photovoltaic thermal (PVT) water collectors were determined under 500–800 W/m2 solar radiation levels. At each solar radiation level, mass flow rates ranging from 0.011 kg/s to 0.041 kg/s were introduced. The PVT collectors were tested with respect to PV efficiency, thermal efficiency, and a combination of both (PVT efficiency). The results show that the spiral flow absorber exhibited the highest performance at a solar radiation level of 800 W/m2 and mass flow rate of 0.041 kg/s. This absorber produced a PVT efficiency of 68.4%, a PV efficiency of 13.8%, and a thermal efficiency of 54.6%. It also produced a primary-energy saving efficiency ranging from 79% to 91% at a mass flow rate of 0.011–0.041 kg/s.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Conversion and Management - Volume 78, February 2014, Pages 641–651
نویسندگان
, , , , , ,