کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8847876 1617985 2018 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Diversity of macroinvertebrates positively correlates with diversity of macrophytes in karst ponds
ترجمه فارسی عنوان
تنوع غلات و حبوبات به طور مثبت با تنوع ماکروفیتها در حوضچه های کارست ارتباط دارد
ترجمه چکیده
روابط بین تنوع ماکروفیت ها و کلم بروکلی در حوضچه های 16 کارست در حومه دریای الپ (اسلوونی) مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس ماکروفیت ها انجام شد و مقادیر پوشش آنها برآورد گردید. مغزهای بدون مغز با شبکه دست نمونه برداری شدند. همبستگی بین عوامل محیطی و پارامترهای غنای تاسیسیومی و تنوع جوامع محاسبه شد. تأثیر پارامترهای محیطی بر ساختار جوامع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ارتباطات مثبت و معنی دار بین تنوع ماکروفیدها و ماکروهورمون ها وجود دارد. غنی ترین و غنی ترین گونه گیاهان گیاهان ماورفیتی بودند. غلظت و تنوع ماکروفیت مهم تر از پوشش آنها برای تنوع ماکرومتری مغز نیست. تأثیر مستقیم منفی گاو به ماکروفیدها و همچنین کلسترول مغذی محاسبه شد. ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که تنوع ماکروفیت ها تأثیر مثبتی بر تنوع جامعه های بزرگ ماست. تنوع زیادی از ماکروفیت های در حال ظهور از تنوع زیادی از جوامع ماکرومونتربولی - به طور مستقیم به عنوان تعداد بیشتری از مکان های مخفی، مکان های تخم گذاری و یا مواد غذایی و به طور غیر مستقیم با جذب بیشتر مواد مغذی بیش از حد. علیرغم تأثیر منفی مستقیم گاو به ماکروفیدها که ما محاسبه کردیم، ترومپت به طور مثبت روی ماکروفیت ها تاثیر می گذارد و به طور غیر مستقیم همچنین ماکرومولکوبنبرگ ها در حوضچه های کارست، از آنجایی که این آبراهه های خاص را در دراز مدت امکان پذیر می سازد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم کشاورزی و بیولوژیک بوم شناسی، تکامل، رفتار و سامانه شناسی
چکیده انگلیسی
Relations between diversity of macrophytes and macroinvertebrates in 16 karst ponds on the outskirts of SE Alps (Slovenia) were investigated. Inventory of macrophytes was performed and their cover values were estimated. Macroinvertebrates were sampled with hand net. Correlations between environmental factors and parameters of taxonomic richness and diversity of the communities were calculated. Influences of environmental parameters on the structure of communities were analyzed. Results confirmed significant positive correlations between diversity of macrophytes and macroinvertebrates. The most abundant and most species-rich group of plants were emergent macrophytes. Richness and diversity of macrophytes were more important than their coverage for diversity of macroinvertebrates. A negative direct influence of the cattle to macrophytes as well as to macroinvertebrates was calculated. We can conclude that diversity of macrophytes had a positive influence on diversity of macroinvertebrate community. High diversity of emergent macrophytes supports high diversity of macroinvertebrate communities - directly as higher number of hiding places, oviposition sites or food sources and indirectly with more efficient uptake of excessive nutrients. Despite the negative direct influence of the cattle to macrophytes that we calculated, trampling positively influences macrophytes and indirectly also macroinvertebrates in karst ponds, since it enables the existence of these specific waterbodies in the long run.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ecological Engineering - Volume 117, July 2018, Pages 96-103
نویسندگان
, , ,