آشنایی با موضوع

سه نوع نیتروژن وجود دارد که معمولا در اجزای آب اندازه گیری می شوند: آمونیاک، نیترات و نیتریت. نیتروژن کامل مجموع کل نیتروژن (آمونیاک، آلی و کاهش نیتروژن) و نیترات ـ نیتریت است. نیتروژن کامل برای گیاهان و حیوانات مواد مغذی ضروری است. با این حال مقدار بیش از حد نیتروژن در یک آبراه ممکن است منجر به پایین آمدن سطح اکسیژن محلول شود و به تغییر شرایط گیاه و گیاهان مختلف منجر شود.
در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره نیتروژن کامل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیتروژن کامل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; TN; total nitrogen; OM; organic matter; NIR; near-infrared; MI; mutual information; ACO; ant colony optimization; PLS; partial least squares; MLR; multiple linear regression; SVM; support vector machine; R2; coefficients of determination; SSR; sum of squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; DAD; diode array detector; HPLC-QTOF-MS/MS; high performance liquid chromatography tandem quadrupole time-of-flight mass spectrometry; MW; molecular weight; MSM; mineral salt medium; MRM; multiple reaction monitoring; RRLC-QqQ-MS/MS; rapid resolution liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; BNF; biological nitrogen fixation; DT; double-till; KC; kura clover; MB; microbial biomass; NT; no-till; PMN; potentially mineralizable nitrogen; POXC; permanganate oxidizable carbon; PTO; power take-off; SOM; soil organic matter; ST; shank-till; TN; tota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; BD; bulk density; Ca; active soil organic carbon; Clay; soil clay content; Cr; resistant soil organic carbon; Cs; slow soil organic carbon; Csoc; the total soil organic carbon; DNDC; DeNitrification-DeComposition; MAT; mean annual temperature; MRT; mean r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Suspended solids; Particle size distribution; Power law; Variable-β model; Log-normal distribution; PSD; Particle size distribution; PDF; Probability density function; CDF; Cumulative distribution functions; ESS or SSE; The error sum of squares; TSS or S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; qCO2; metabolic quotient; TN; total nitrogen; eP; extractable phosphorus; SOC; soil organic carbon; AP; acid phosphatase; FDA; fluorescein diacetate; MBC; microbial biomass carbon; 18S; fungal rDNA copies; 16S; bacterial rDNA copies; F:B; fungal:bacterial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; DCA; detrended correspondence analysis; NH4-N; ammonium nitrogen; NO3-N; nitrate nitrogen; PO43−; orthophosphate; TN; total nitrogen; TP; total phosphorous; CCA; canonical correspondence analysis; RDA; redundancy analysis; TVE; total variance explained;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; BLDC; bottom-layer downslope current; BLIC; bottom-layer intrusive current; CDH; Critical Depth Hypothesis; Chl.a; Chlorophyll a; CJ; site in the mainstream of the Three Gorges Reservoir; Cl−; chloridion; Csed.; suspended sediment concentration; EEFO; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; sPC; spatial principal components; TN; total nitrogen; WHC; water holding capacity; pp; annual precipitation; Tm; annual mean temperature; Multivariate zoning; Spatial principal components; Fuzzy k-means;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; ANOVA; analysis of variance; B; burn; CT; conventional tillage; DAP; days after planting; DM; dry matter; EC; electrical conductivity; H; high residue level; I; irrigated; L; low residue level; NB; non-burned; NI; non-irrigated; NT; no-tillage; RCB; rando
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; N; nitrogen; SON; soil organic nitrogen; SOM; soil organic matter; MAP; mean annual precipitation; MAT; mean annual temperature; PET; mean annual potential evapotranspiration; AI; aridity index; ANPP; above-ground net primary production; SOC; soil organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; ANOSIM; analysis of similarities; ANOVA; analysis of variance; CFU; colony-forming unit; DOC; dissolved organic carbon; DSi; dissolved silicate; EC; electric conductivity; MRT; multivariate regression tree; NGS; next-generation sequencing; ORP; oxidation-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; BD; bulk density; TP; total phosphorus; AP; available phosphorus; TK; total potassium; AK; available potassium; SOC; soil organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; DOC ; dissolved organic carbon; TN; total nitrogen; MBN; microbial biomass nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; CO2; Carbon dioxide; F/B; Ratio of fungi to bacteria; C; Carbon; N; Nitrogen; TDR; Time domain reflectometry; PVC; Polyvinyl chloride; SR; Soil respiration; Q10; increased soil respiration rate per 10 °C increase in soil temperature; EOC; Extractable o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; NLC; non-labile C; LC; lability of carbon; LI; lability index; CPI; carbon pool index; CMI; carbon management index; LUS; land use system; BL; barren land; CL; cultivated land; GL; grass land; FL; forest land; WBC; Walkley-Black Carbon; TC; total carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Composting; Exogenous precursors; Humic substance; Structural equation model; BA; benzoic acid; SR; soybean residue after extracted oil; MS; maize straw; CM; chicken manure; HS; humic substance; HA; humic acid; FA; fulvicacid; RDA; redundancy analysis; NM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Soil fauna; Litter chemistry; C and N fractions; Earthworm-microbe competition; Enzyme activities; NL; no litter; CL; clover; MA; maize stover; WH; wheat straw; RU; Rumex; BA; bagasse fiber; DOC; dissolved organic carbon; DON; dissolved organic nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; TLS; terrestrial laser scanning; SASM; South American Summer Monsoon; TC; total carbon; TN; total nitrogen; MCA; medieval climate anomaly; LIA; little ice age; LIP; late intermediate period; Andean peatlands; Cushion plants; Palaeoecology; Late Intermedia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Ammonium nitrogen; Antioxidant activity; Chemical composition; Chicoric acid; Fatty acids; Nitrates; Omega-3 fatty acids; Phenolic compounds; Total nitrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; AGS; aerobic granular sludge; AUR; ammonium utilization rate; BOD5; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; F/M; food vs microorganism ratio; FAS; flocculent activated sludge; HRT; hydraulic retenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Cond; conductivity; IMGW; Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute; NC; not calculated; NH4+; ammonium; NO2−; nitrite; NO3−; nitrate; PO43−; phosphates; SSBS; sequential sedimentation-biofiltration system; Temp; tem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Composite inoculum; Green waste composting; Quadratic regression orthogonal design; QROD; quadratic regression orthogonal design; GWC; green waste composting; EM; Effective Microorganisms; cfu; colony forming unit; TOC; Total Organic Carbon; TN; Total Nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Acrisol; Calcisol; Microbial biomass; Soil aggregation; Soil enzymes; Cox; dichromate oxidizable carbon; EOC; extractable organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; SBR; soil basal respiration; SIR; substrate induced respiration; SOM; soil organic mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; NT; no-till; PT; plow-till; OM; organic matter; ActC; active carbon; Resp; respiration; Prot; protein; AWC; available water capacity; WSA; water stable aggregation; PR; penetration resistance; InfRate; water infiltration rate; N; nitrogen; OC; organic car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; AD; Anaerobic digestion; Anammox; Anaerobic ammonium oxidation; BMP; Bio-methane potential; CHP; Combined heat and power plant; CSTR; Continuous stirred-tank reactor; DQY; Deqingyuan (location of large chicken farm in China); MWel; Installed electrical ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; A; upper mineral soil horizon; B; lower mineral soil horizon; BP; bulk precipitation; Corg; organic carbon; CT; control; DN; dissolved nitrogen; DOC; dissolved organic carbon; DOCcold and DNcold; DOC and DN concentration in cold water-extracts; DOChot and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; CRF; Conventional rice farming; RF; Rice fish integrated farming; RD; Rice duck integrated farming; RFD; Rice fish duck integrated farming; REY; Rice equivalent yield; WpH; Water pH; Temp; Temperature; EC; Electrical conductivity; DO; Dissolve oxygen; ORP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; SPS; sisal pulp silage; DM; dry matter; OM; organic matter; CP; crude protein; NFC; non-fibrous carbohydrates; aNDFom; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash ADF acid detergent fiber; TN; total n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; WTS; wastewater treatment system; Tc; tetracycline; A-O; anaerobic-aerobic; MIC; maximum inhibition concentration; AOB; ammonia-oxidizing bacteria; COD; chemical oxygen demand; SV; settled volume; MLSS; mixed liquid suspended solids; SVI; sludge volume in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; ATZ; Atrazine; CDD; Central composite design; COD; Chemical oxygen demand; DO; Dissolved oxygen; EPA; Environmental protection agency; HPLC; High performance liquid chromatograph; HRT; Hydraulic retention time; MBBR; Moving bed biofilm reactor; PAOs; Phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; CW; centrate wastewater; SW; secondary wastewater; C. vulgaris; Chlorella vulgaris; PBRs; photobioreactors; COD; chemical oxygen demand; TN; total nitrogen; TP; total phosphorus; Chl; chlorophyll; DCW; dry cell weight; OD; optical density; GC; gas chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; AL-FS; active layer feed side; bEPS; bound extracellular polymeric substances; COD; chemical oxygen demand; CTA; cellulose triacetate; DO; dissolved oxygen; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FOG; fat, oil and grease; HRT; hydraulic retention time; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; Anaerobic digestion; Soil; Simultaneous NaOH treatment; Corn straw; Methane yield; AD; anaerobic digestion; SS-AD; solid-state anaerobic digestion; LS-AD; liquid-state anaerobic digestion; S/I; substrate-to-inoculum; SA; soil addition; NSA; no soil additi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; BOD5; 5-day biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CWs; constructed wetlands; CEC; cation exchange capacity; FCWs; floating constructed wetlands; HFCW; horizontal flow constructed wetlands; HRT; hydraulic retention time; LECA; light expan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; A; forward osmosis/membrane distillation systems with brine discharge to sea at relatively lower salt contents but higher than that in sea; B; forward osmosis/membrane distillation systems with water discharge at sea salinity level (with no brine); COD; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; CN; cetane number; COD; chemical oxygen demand; DU; degree of unsaturation; EWW; effluent WW; FA; fatty-acids; FAME; fatty-acid methyl esters; IBL; culture collection IB/UFBA at Salvador, Brazil; IV; iodine value; IWW; influent WW; MUFA; mono-unsaturated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; VNIRS; visible- and near-infrared spectroscopy; NIRS; near-infrared spectroscopy; NIR; near-infrared; STT; sample turn table; SOM; soil organic matter; TN; total nitrogen; BR; basal respiration; PLSR; partial least squares regression; RPD; ratio of predic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre; AN; ammonia nitrogen; BA; butyric acid; CAP; calcium propionate; cfu; colony-forming units; DM; dry matter; FA; formic acid; FW; fresh weight; LAB; lactic acid bacteria; PA; propionic acid; PD; pot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیتروژن کامل; AK; Available potassium; ALP; Alkaline phosphatase; AP; Acid phosphatase; ARS; Arylsulfatase; BGL; β-Glucosidase; CV; Coefficient of variation; DFA; Discriminant function analysis; DHA; Dehydrogenase; DOC; Dissolved organic carbon; DOM; Dissolved organic