کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
888636 913557 2013 14 صفحه PDF 39 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The role of epistemic motivation in individuals’ response to decision complexity
ترجمه فارسی عنوان
نقش انگیزش معرفتی در پاسخ افراد به پیچیدگی تصمیم گیری
کلمات کلیدی
انگیزه های معرفتی - اضافه بار انتخاب - جایگزین های - ویژگی ها - اطلاعات بیش از حد - انگیزه پردازش گیری - ترجیحات - تصمیم گیری - نیاز برای شناخت بسته - ارزش ها
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
انتخاب های پیچیده: ویژگی ها
کیفیت ذهنی تصمیم گیری
انگیزه معرفتی
انگیزه معرفتی در تصمیم گیری های پیچیده
مشترکات و تفاوت های بین گزینه ها و ویژگی ها
گزینه ها
تحقیقات جاری
نیاز به خاتمه شناخت
خودفرمان در برابر مطابقت
حداکثر سازی
روش
شرکت کنندگان و رویه
ابزارها
ارزش های خودفرمان (پذیرابودن) و انطباق (حفاظت)
حداکثرسازی
نتایج و بحث
ترجمه چکیده
در یکپارچه سازی یافته هایی در مورد اثرات گزینه های بیشتر با یافته هایی در مورد اثرات ویژگی های بیشتر، مدل تصمیم گیری انگیزشی ارائه شده توسط ما نشان می دهد که انگیزه معرفتی پاسخ افراد به اطلاعات پیچیده را تعدیل می کند. مطالعه 1 به لحاظ تجربی الزام مشترک چهار مفهوم سازی انگیزه های معرفتی را بررسی کرد، بعلاوه انگیزه معرفتی را از انگیزه حداکثر سازی/رضایت بخش تمیز می دهد. یک سری آزمایش نشان می دهد که انگیزه معرفتی اثر اطلاعات پیچیده را بر ناراحتی فرد از یک تصمیم (مطالعات 2-4) و تمایل به اجرای انتخاب فرد را در عمل (مطالعه 3) تعدیل می کند. روی هم رفته، یافته های ما نشان می دهند که افراد با انگیزه معرفتی کم ناراحتی بیشتری تجربه می کنند و کمتر احتمال دارد تصمیم خود را در هنگام مواجهه با اطلاعات پیچیده پیاده کنند در حالی که افراد دارای انگیزه معرفتی بالا یک اثر ضعیفتر و حتی متضاد را به تصویر می کشند. یافته های سازگار در تمام مفهوم سازی ها (نیاز به اتمام شناخت وضعیتی و پذیرا بودن دستکاری شده در مقابل ارزش های حفاظت) قدرت یافته ها و نقش مهم انگیزه های معرفتی را در تصمیم گیری های پیچیده نشان می دهند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری بازاریابی و مدیریت بازار
چکیده انگلیسی
Integrating findings on the effects of more alternatives with findings on the effects of more attributes, we offer a motivational decision-making model, suggesting that epistemic motivation moderates individuals’ responses to complex information. Study 1 empirically investigated the shared essence of four conceptualizations of epistemic motivation, further distinguishing it from the maximizing/satisficing motivation. A series of experiments indicate that epistemic motivation moderates the effect of complex information on one’s discomfort with a decision (Studies 2–4) and on the tendency to implement one’s choice in action (Study 3). Taken together, our findings indicate that individuals with low epistemic motivation experience more discomfort and are less likely to implement their decision when faced with complex information whereas those high on epistemic motivation portray a weaker or even an opposite effect. The consistent findings across conceptualizations (dispositional Need-for-Cognitive-Closure and manipulated Openness vs. Conservation values) indicate the robustness of the findings and the important role of epistemic motivation in complex decisions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Organizational Behavior and Human Decision Processes - Volume 121, Issue 1, May 2013, Pages 104–117
نویسندگان
, ,