کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
980090 1480380 2015 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Safety, Space and Structure Quality Requirements in Construction Scheduling
ترجمه فارسی عنوان
مقتضیات کیفیت امنیت، فضا و ساختار در زمان بندی ساخت و ساز
کلمات کلیدی
مدیریت ساخت و ساز - کنترل پروژه - برنامه ریزی پروژه - کیفیت - ایمنی -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه  
2.معضل کیفیت برنامه ریزی 
3. امنیت، فضا و ساختار: قانون 3"S" برای زمان بندی ساخت و ساز
 3.1)  کاربرد نمونه
جدول 1. لیست فعالیت پروژه های نمونه.
شکل1. برنامه زمانبندی پروژه نمونه قبل از تجزیه و تحلیل3 "S": (الف) برنامه CPM؛ (ب) برنامه خط جریان.
شکل. 2. پروژه نمونه پس از تجزیه و تحلیل 3 "S"و تصحیح: برنامه CPM
شکل. 3. پروژه نمونه پس از تجزیه و تحلیل 3 "S"و تصحیح: برنامه خط جریان
4. ارزیابی سلامت زمان بندی و قانون 3 "S"
جدول 2. شاخص سلامت زمان بندی
جدول 3: شاخص های سلامت زمان بندی
5.نتیجه گیری
ترجمه چکیده
ارزیابی کیفیت زمان بندیِ پروژه یِ ساخت و ساز می تواند برای ذینفعان پروژه، کاری چالش برانگیز باشد. کارهای پژوهشی کمی به کیفیت زمان بندی پرداخته اند اما، زمان بندیِ خوب پروژه را می تواند به عنوان عوامل اصلی مؤفقیت پروژه تلقی کرد. توسعه ی ارزیابی کیفیت زمان بندیِ ساخت و سازِ قابل اتکا و سهل الانجام، کار چالش برانگیزی به نظر می رسد. از آنجا که ارزیابی برنامه ی زمانیِ سلامت یک پروژه ی ساخت و ساز بایستی به شدت مربوط به مقتضیات آن باشد، این ارزیابی از قانون 3"S" به عنوان نقطه ی آغاز و چارچوبی برای به دست آوردن درک بهتر کیفیت برنامه های زمانی ساخت و ساز، استفاده می کند. 3 "S" همان امنیت (Safety)، فضا (Space)، و ساختار (Structure) است، به این معنا که فرآیند برنامه ریزی شده باید محیط کاریِ امنی برای کارگران ساخت و ساز، فضای کافی برای انجام فعالیت های ساخت و ساز، و توالی مورد نیاز عملیات ساخت و ساز و فازهای پروژه فراهم کند. هدف از این تحقیق، انجام متد ارزیابی کیفیت زمان بندی است که قانون فرآیند ساخت و ساز 3"S" را در نظر می گیرد. مقتضیات این قانون را می توان به طرز مؤفقیت آمیز در متد ارزیابی برنامه ی زمانیِ سلامت گنجاند، اما برای تسهیل آن، اجرای آن ها و کنترل جریان خط نمودار مورد نیاز است؛ از اینرو، ابزار برنامه ریزی به مقتضیات جدیدی برای کنترل کیفیت برنامه ی زمانیِ ساخت و ساز بدل می شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Quality assessment of a construction project schedule can be a challenging task for project stakeholders. A little research work has addressed quality of schedules though a good project schedule can be considered as of the key factors of project success. The development of a reliable and easy to perform construction schedule quality assessment procedure seems to be a challenging task. Since Schedule Health Assessment of a construction project has to be strictly related to process requirements, it is used the3 “S” rule as a starting point and framework for obtaining improved understanding of quality of construction schedules. The 3 “S” are Safety, Space and Structure, meaning that the planned process should provide a safe working environment to construction workers, sufficient space to perform construction activities and the required sequence of construction operations and project phases.The aim of the study is to implement a schedule quality assessment method that takes into account the 3“S” rule of construction process.The 3“S” requirements can be successfully integrated in a Schedule Health Assessment method, but to facilitate their implementation and control a flow-line chart is needed,thus the schedule tool becomes a new requirement for construction schedule quality control.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 21, 2015, Pages 407–414