آشنایی با موضوع علوم محیط زیست

علوم زیست محیطی، حوزه‌ای چند برنامه‌ای است که نیازمند همراهی اصول فیزیکی، شیمیائی و بیولوژی با تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت محیط زیست و ترمیم آن است. در ایران رشته ی محیط زیست در شاخه علوم منایع طبیعی قرار دارد؛ در ابتدا مباحث زیست محیطی در دل رشته های دیگر تدریس می شد. اما با گسترش روزافزون و چشم گیر این علم در جهان و بطبع کشور ما، این رشته با عنوان مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست هم اکنون در دانشگاه های کشور تدریس می شود. به وجود آمدن رشته ی تحصیلی با این عنوان نیز یکی از دستاورد های این تفکر بشر است.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه علوم محیط زیست نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

مدلسازی زیست محیطی

9 نشریه - 20,695 مقاله
مدل سازی زیست محیطی، یک سیستم انتزاعی، معمولا ریاضی، یک سیستم اکولوژیک است که برای درک درست از سیستم واقعی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل سازی محققان را قادر می سازد تا آزمایشات وسیع را شبیه سازی کنند که برای انجام یک اکوسیستم واقعی بسیار پرهزینه ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بوم شناسی

45 نشریه - 118,139 مقاله
بوم‌شناسی یا اکولوژی بررسی دانش برهمکنش‌های میان جانداران و زیست‌بوم – محیط زندگی – آن‌ها است. می‌توان مدعی شد که بوم‌شناسی کهن‌ترین علم بشری است. اگر طبق تعریف بوم‌شناسی بررسی علمی پراکنش و فراوانی جانداران، و برهمکنش‌هایی که این پراکنش و فراوانی ر...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

شیمی زیست محیطی

17 نشریه - 109,625 مقاله
شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به بررسی پدیده‌های شیمیایی و زیست‌شیمیایی طبیعی می‌پردازد. به دلیل نزدیکی این دانش به شیمی خاک، شیمی آب و شیمی جو، آن را در دستهٔ شیمی تجزیه طبقه‌بندی می‌کنند. موضوع شیمی محیط زیست هم شامل اجسام و فرآیندهای طبیعی ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

مهندسی محیط زیست

22 نشریه - 67,817 مقاله
در ایران رشته ی مهندسی محیط زیست در شاخه علوم منایع طبیعی قرار دارد. مهندسی محیط زیست عبارت از کاربرد مجموعه‌ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست می‌باشد. این علوم و فنون در امور اجرائی و ساختمانی در ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم زیست محیطی (عمومی)

44 نشریه - 168,803 مقاله
محیط زیست به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. به موازات این که جمعیت رشد می‌کند،...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

تغییرات جهانی و سیاره ای

16 نشریه - 27,495 مقاله
یک سیستم جهانی همیشه در حال تغییر است و مشکلات علمی و اجتماعی و مسائل زمان ما را تعریف می کند. اکثر این مسائل به وضوح مرزهای علمی سنتی را درمی نوردد. هدف مجله جهانی و تغییرات سیاره ای، دستیابی به دیدگاه چند رشته ای از علل، فرآیندها و محدودیت های متغی...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

بهداشت، سم شناسی و جهش زایی

26 نشریه - 129,403 مقاله
شاخه‌ای از علوم شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و بهداشت است. که به بررسی مواد شیمیایی مضر، سموم، داروها، مواد مخدر و اثرات زیان آور آن‌ها بر موجودات زنده می‌پردازد. در عین حال سم‌شناسی را علم شناخت سموم و نحوه مبارزه با آن‌ها نیز تعریف کرده‌اند. سمومی که از...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

مدیریت، نظارت، سیاست و حقوق

35 نشریه - 84,425 مقاله
محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

حفاظت از طبیعت و چشم انداز

15 نشریه - 29,107 مقاله
حفاظت محیط زیست به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری محیط زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود. حفاظت از محیط زیست، عبارتست از تلاشی که به منظور حفظ سلامتی محیط و انسان‌ها، در سطوح شخصی، سازمانی یا دولتی، از محیط طبیعی محافظت می‌کند. ب...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آلودگی

12 نشریه - 72,081 مقاله
آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

مدیریت و دفع بهداشتی زباله

10 نشریه - 64,173 مقاله
زُباله یعنی پس‌مانده و باقی‌مانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلاً استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست. به محل دفن زباله‌های جامد اصطلاحاً خاک‌چال گفته می‌شود. افراد جامعه باید بدین باور برسند که علاوه بر رعایت موازین بهداشت ف...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

علوم و فن آوری آب

22 نشریه - 38,912 مقاله
این ایده یا مفهوم کلی که آب جاری در طبیعت را به صورت آبی عاری از خاک و خاشاک و آلودگی داشته باشیم. بسیاری از پدیده‌های دیگر با مفهوم تصفیهٔ آب مرتبط هستند. آلودگی آب دشمن اصلی این مفهوم است و کمپین‌ها و فعالیت‌های مختلفی در سراسر جهان برای کمک به تصف...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات علوم محیط زیست

مجموع تعداد نشریات

273 نشریه

مجموع تعداد مقالات

930,675 مقاله