آشنایی با موضوع

یک سیستم جهانی همیشه در حال تغییر است و مشکلات علمی و اجتماعی و مسائل زمان ما را تعریف می کند. اکثر این مسائل به وضوح مرزهای علمی سنتی را درمی نوردد. هدف مجله جهانی و تغییرات سیاره ای، دستیابی به دیدگاه چند رشته ای از علل، فرآیندها و محدودیت های متغیر در تغییر سیاره است. این مجله بر روی سابقه تغییر در تاریخ زمین و تحلیل و پیش بینی تغییرات اخیر و آینده تمرکز دارد. مباحث شامل تغییرات در ترکیب شیمیایی اقیانوس ها و جو، تغییرات آب و هوایی، تغییرات سطح دریا، جغرافیای انسانی، ژئوفیزیک جهانی و زمین شناسی، بوم شناسی جهانی و جغرافیای زیستی است.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی تغییرات جهانی و سیاره ای» که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده تغییرات جهانی و سیاره ای
مقالات انگلیسی تغییرات جهانی و سیاره ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.