آشنایی با موضوع ایمنی شناسی و میکروب شناسی

رشته ایمنی شناسی - بخاطر پیشرفت های زیاد در چند دهه اخیر در زمینه ایمنی شناسی (Immunology) و انبوه دانش اطلاعات نظری و عملی که در این رشته علمی فراهم گردیده است، علم ایمنی شناسی بعنوان یک رشته علمی مجزا و مستقل از سایر علوم پایه شناخته شده است و در اکثر دانشگاههای معتبر دنیا دوره های آموزشی که منتهی به دانشنامه های علمی در سطح کارشناسی ارشد و بالاتر می شود دایر گردیده است. میکروبیولوژی دانشی است که به شناخت میکرو ارگانیسم‌ها یا جانداران بسیار ریز می پردازد. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند باکتری‌ها، ویروسها، قارچها و تک سلولی‌ها می‌باشند. این علم در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضرر و زیانی که می توانند به زندگی انسان، حیوان و گیاه وارد کنند، می پردازد.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه ایمنی شناسی و میکروب شناسی نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی

39 نشریه - 135,902 مقاله
میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی بر سلولهای پروکاریوت یا یوکاریوتی، آنزیم ها و پروتئین های مرتبط، ژنتیک کاربردی و بیوتکنولوژی مولکولی؛ ژنومیک و پروتئومیکا؛ کاربرد فیزیولوژی میکروبی و سلولی؛ بیوتکنولوژی زیست محیطی تمرکز می کند. میکروبیولوژی یک رشته...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

ایمونولوژی

50 نشریه - 193,577 مقاله
ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

ایمونولوژی و میکروب شناسی (عمومی)

25 نشریه - 83,212 مقاله
ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پا...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

میکروب شناسی

61 نشریه - 167,258 مقاله
میکروب‌شناسی دانشی است که دربارهٔ شکل، ترکیب، خواص و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها (باکتری‌ها)، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند ...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

انگل شناسی

35 نشریه - 100,446 مقاله
انگل‌شناسی علمی است که به وسیله آن شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. زندگی انگلی عبارتست از یکی از اشکال هم‌زیستی فیزیولوژیکی بین دو حیوان از دو جنس مختلف که یکی از آنها (انگل) معمولاً کوچک‌تر و...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

ویروس شناسی

32 نشریه - 152,470 مقاله
ویروس شناسی شاخه‌ای از میکروبیولوژی می‌باشد. ویروس‌شناسی علمی مطالعه ویروس‌ها می‌باشد، که ذراتی بسیار ریز و غیر میکروسکوپی می‌باشند. ویروس‌ها انگل‌های داخل سلولی بوده در مواد ژنتیکی آنها در پوششی پروتئینی جای دارند. ویروس‌ها را از لحاظ ساختار آنها، ط...
لیست مقالات ISI + ترجمه لیست نشریات

آمار جامع نشریات و مقالات ایمنی شناسی و میکروب شناسی

مجموع تعداد نشریات

242 نشریه

مجموع تعداد مقالات

832,865 مقاله