آشنایی با موضوع

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی بر سلولهای پروکاریوت یا یوکاریوتی، آنزیم ها و پروتئین های مرتبط، ژنتیک کاربردی و بیوتکنولوژی مولکولی؛ ژنومیک و پروتئومیکا؛ کاربرد فیزیولوژی میکروبی و سلولی؛ بیوتکنولوژی زیست محیطی تمرکز می کند. میکروبیولوژی یک رشته میان رشته ای، شامل میکروب شناسی بی مهرگان، میکروب شناسی گیاهی، میکروبیولوژی آبزی و ژئومکروبیولوژی است.
در این صفحه، فهرستی از مقالات منتشر شده در «نشریه های علمی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی » که برخی از آنها پیش از این به زبان فارسی ترجمه شده اند، نمایش داده شده که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی
مقالات انگلیسی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.