کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5515956 1542299 2018 5 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Development of a novel engineered E. coli host cell line platform with improved column capacity performance for ion-exchange chromatography
ترجمه فارسی عنوان
توسعه یک سیستم جدید برپایه خط سلولی میزبان E.coli با بهبود عملکرد ظرفیت ستون برای کروماتوگرافی مبادله یونی
کلمات کلیدی
خطوط سلولی مهندسی شده، کاهش پروتئین میزبان، بهبود ظرفیت کروماتوگرافی، پروتئین های نوترکیب، تبادل یونی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.  مقدمه

2.     مواد و روش ها

2.1   وکتورها و محیط ها 

2.2. کشت سلولی

2.3 آماده سازی لیزات 

2.4 ظرفیت ستون 

2.5. آنالیتیکال (تجزیه ای)

3. نتایج و بحث

3.1 ویژگی های تغذیه ی پیمانه ای و بیان با  LTSF06 یک خط سلولی مهندسی شده ی E. coli  است

شکل 1: فرایندهای تخمیر تغذیه ی پیمانه ای به وسیله جذب در 600 نانومتر بررسی شده است، 'F'  نشان می دهد که در آن خوراک آغاز شد و 'I' نشان می دهد که در آن ساخت، رخ داده است. 

شکل 2. بهبود در ظرفیت ستون با استفاده از AFP-GFPUV به عنوان یک پروتئین مدل نشان داده شده است. وقتی که مقدار کل پروتئین ها به ستون بارگذاری شد، . بهبودی مداوم 38% در کارایی و بازده ی جذب مشاهده شد.

4. نتیجه گیری 
ترجمه چکیده
این مقاله، گزارشی است از آنالیز یک اشریشیا کولای Escherichia coli مهندسی شده که طوری طراحی شده است که بتواند پروتئین سلول میزبان (HCP) را کاهش دهد که این کار را پروتئین نوترکیبی انجام می دهد که با استفاده از کروماتوگرافی ستونی، خالص سازی شده است. از آنجا که خالص سازی پایین دستی، در هنگام استفاده از یک پلت فرم یا بستر نوترکیب، بخش عمده ای از هزینه های تولید را به خود اختصاص می دهد، به حداقل رساندن HCP هایی که در ابتدا به دام افتاده اند یا در طی کروماتوگرافی مزاحمت ایجاد می کنند، تاثیر مثبتی بر کل فرایند تصفیه می گذارند. البته چنین استراتژی ای به رشد و کشت خط سلولی و بیان پروتئین های نوترکیب نیز نیاز دارد که در سطوح قابل مقایسه یا بهتر از گونه یا سویه ی والد آنهاست. یک سويه ی E. coli با تعداد کمی از حذف های استراتژیک (LTSF06) برای تولید سه گونه ی بیولوژیک نوترکیب مختلف تبدیل شده است. گونه های جدید برای بررسی رشد و بیان، و با یک پروتئین مدل دیگر برای ارزیابی رشد و اثر HCP های بطور انتخابی کاهش یافته بر روی به دام افتادن محصول هدف بر روی محیط یا بستر تبادل یونی DEAEمورد استفاده قرار گرفته اند. سطوح رشد سلولی برای تمام سویه های تهیه شده، حفظ یا افزایش یافت و کاهش قابل توجهی در جذب سطحی HCP صورت گرفت. در واقع، آنالیز موفقیت آمیز نشان داد که در نتیجه کاهش جذب HCP های خاص، افزایش 37 درصدی در جذب پروتئین های هدف مشاهده شد. این افزایش کارایی جذب محصول نه تنها با تمرکز بر روی HCP هایی که با هدف نوترکیب با هم شسته می شوند و از ستون بیرون می آیند انجام شده است، بلکه بر روی گونه هایی که دارای ویژگی های جذب سطحی ستونی خاص و خصوصیات الوسیون (شستشو در داخل ستون) نیز می باشند، به دست می آید.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی زیست شیمی
چکیده انگلیسی


- Antimicrobial peptide fused to GFPuv expressed using engineered cell line.
- Engineered cell line has comparable growth characteristics during fed batch fermentation.
- DEAE column capacity increased by 38% when compared to wild type cell line as a result of deletion of 6 genes.

This article reports on the analysis of an engineered Escherichia coli designed to reduce the host cell protein (HCP) burden on recombinant protein purification by column chromatography. Since downstream purification accounts for a major portion of production costs when using a recombinant platform, minimization of HCPs that are initially captured or otherwise interfere during chromatography will positively impact the entire purification process. Such a strategy, of course, would also require the cell line to grow, and express recombinant proteins, at levels comparable to, or better than, its parent strain. An E. coli strain with a small number of strategic deletions (LTSF06) was transformed to produce three different recombinant biologics to examine growth and expression, and with another model protein to assess growth and the effect of selectively reduced HCPs on target product capture on DEAE ion exchange medium. Cell growth levels were maintained or increased for all constructs, and a significant reduction in HCP adsorption was realized. Indeed, a breakthrough analysis indicated that as a result of reducing adsorption of particular HCPs, a 37% increase in target protein capture was observed. This increase in product capture efficiency was achieved by focusing not on HCPs that co-elute with the recombinant target, but rather on those possessing particular column adsorption and elution characteristics.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Protein Expression and Purification - Volume 142, February 2018, Pages 32-36
نویسندگان
, , , ,