پروتئین های نوترکیب

در این صفحه تعداد 256 مقاله تخصصی درباره پروتئین های نوترکیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پروتئین های نوترکیب
مقالات ISI پروتئین های نوترکیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Recombinant proteins; E.coli; Protein folding; Protein purification; Membrane protein; IBs; inclusion bodies; NLS; N-lauroyl sarcosine; hPLSCR1; human phospholipid scramblase 1; Ni-NTA affinity chromatography; Nickel-NitriloTriAceticacid-affinity chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Adversity; Biopharmaceuticals; Bispecifics; Cytokine release; Emerging therapies; Gene and cell therapies; Gene editing; Immune-oncology; Immunomodulation; Microbiome; Minimum anticipated biological effect level (MABEL); Monoclonal antibodies; No observed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Biopharmaceuticals; Non-clinical safety; Pharmacokinetics; Pharmcodynamics; Immunomodulation; Monoclonal antibodies; Recombinant proteins; Gene and cell therapies; Vaccines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Luciferase immunoprecipitation system; Nanoluciferase Toxoplasma gondii; Recombinant proteins; Anti-Toxoplasma human immunoglobulin; Serodiagnosis; LIPS; luciferase immunoprecipitation system; Nluc; nanoluciferase; TOXM; Toxoplasma human immunoglobulin; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; r-protein; recombinant protein; PEI; polyethylenimine; CHO; Chinese Hamster Ovary; TGE; transient gene expression; EBNA1; Epstein Barr virus Nuclear Antigen-1; BCDT; BalanCD Transfectory CHO; Transient gene expression; CHO cells; Recombinant proteins; Mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Fusion protein; Affinity tag; CusF3H+; Recombinant proteins; Escherichia coli; CusF; Cation efflux system protein; CusF3H+; mutant of CusF; GFP; Green Fluorescent Protein; MBP; maltose-binding protein; GST; glutathione S-transferase; IMAC; immobilized-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Cell cycle modulation; Cell viability; Chinese hamster ovary; Combined effect; Cytotoxic; Mitochondrial membrane potential; Recombinant human tissue plasminogen activator; Recombinant proteins; Regulation of cell proliferation; rh-tPA production; Sodium b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Human extracellular superoxide dismutase; Plant-based protein expression; Recombinant proteins; Subcellular localization; Tobacco (Nicotiana benthamiana L.); BiP; luminal binding protein; CaMV; cauliflower mosaic virus; CIA; collagen-induced arthritis; HR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین های نوترکیب; Mcat; Moraxella catarrhalis; AOM; acute otitis media; NP; nasopharyngeal; OP; oropharyngeal; OMP; outer membrane protein; Spn; Streptococcus pneumoniae; NTHi; non-typeable Haemophilus influenzae; OppA; oligopeptide permease A; Msp; Moraxella surface prote