کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
8740222 1592392 2018 23 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross-sectional point prevalence survey to study the environmental contamination of nosocomial pathogens in intensive care units under real-life conditions
ترجمه فارسی عنوان
بررسی مقطع عرضیِ میزان شیوع به منظور مطالعۀ آلودگی محیطی پاتوژن های بیماری زا در بخش های مراقبت های ویژه تحت شرایط واقعی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

روش انجام کار

طراحی مطالعه

نمونه گیری میکروبی

تحلیل میکروبیولوژیکی

تحلیل مولکولی

تحلیل آماری

نتایج

سطح آلودگی محیطی

تاپینگ مولکولی

نتیجه گیری

جدول 1 تعداد محل های کشت و شیوع آلودگی با پاتوژن های بیمارستانی در واحدهای مراقبت ویژه (523=n)

جدول 2 توزیع ژنوتیپ یکسان توسط محل های کشت و بخش مراقبت های ویژه

شکل 1. چارت جریان مربوط به توزیع و تعدا نمونه ها

شکل 2. نتایج ژنوتیپینگ توسط الکتروفورز ژل پالس انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از نمونه های بیمار (P) و محیط (OF). تحلیل ژل و دندروگرام با استفاده از نرم افزار GelJ انجام شد. دندروگرام با استفاده از شباهت دیس و خوشه بندی پیوند کامل ساخته شد. Salmonella braenderup (S.br.) به عنوان شاهد گنجانده شد.

 
ترجمه چکیده
پس زمینه: در بخش های مراقبت های ویژه (ICU) سطوح و تجهیزات بی جان ممکن است با پاتوژن های بیمارستانی، از جمله میکروارگانیسم های مقاوم در برابر چند دارو، آلوده شوند. اهداف: برای ارزیابی میزان آلودگی محیط زیست نزدیک و دور، از جمله دستان مراقبین بهداشتی (HCWs) با پاتوژن های بیمارستانی در شرایط واقعی زندگی و بررسی رویدادهای انتقال بالقوه. روش کار: در طی سه هفته، نمونه های تماسی آگار در نزدیکی و دور از بیمارستان و از دست های HCW در هشت بخش ICU مراقبت های ویژه بیمارستانی در اینسبروک اتریش گرفته شد. هر ICU یک بار بدون اطلاع قبلی بازدید شد. شناسایی گونه ها و آزمایش حساسیت ضد میکروبی بر اساس روش های استاندارد و سویه های مربوطه از بیماران انجام شد و نمونه های دست با استفاده از الکتروفورز ژل پالس (PFGE) ژنوتایپ شدند. یافته ها: از ميان 523 نمونه، دست هاي HCWs اغلب با باكتري هاي پاتوژن بالقوه (2/15٪) آلوده شده و به دنبال آن نزدیک بيماران (9/10٪) و محل نمونه برداري از راه دور (9/1٪) بود. باکتری های گرم مثبت بیشتر (8/67 درصد) با گونه های انتروکوکوس شناخته می شوند. شایع ترین گونه (70٪ حساس به وانکومایسین و 30٪ مقاوم) و پس از آن استافیلوکوکوس اورئوس بود که 64٪ آنها به عنوان استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) طبقه بندی شدند. تیپ مولکولی سویه های یکسان در میان بیماران، به وسیلۀ محیط زیست و ایزوله های دست ثبت شد. نتیجه گیری: اين مطالعه نشان مي دهد آلودگي گسترده در محيط ICU با پاتوژن هاي بیمارستانی، از جمله ميكروارگانيسم هاي مقاوم به چند دارو، عليرغم تميز كردن و ضدعفوني كردن وجود دارد. تعداد ارگانیسم های زنده ممکن است محدود به محیط نزدیک بیمار نباشد. نقش یک ضدعفونی محیطی گسترده از مناطق دور از بیماران برای بهبود پیشگیری از عفونت نیاز به بحث بیشتر دارد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری ایمنی شناسی و میکروب شناسی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی
چکیده انگلیسی
This study found widespread contamination of the ICU environment with clinically relevant pathogens, including multi-drug-resistant micro-organisms, despite cleaning and disinfection. The bioburden might not be restricted to areas close to patients. The role of extended environmental disinfection of areas distant from patients in order to improve infection prevention needs further discussion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Hospital Infection - Volume 98, Issue 1, January 2018, Pages 90-95
نویسندگان
, , , , , , , , , , ,