الیاف پاک کننده اسید

در این صفحه تعداد 207 مقاله تخصصی درباره الیاف پاک کننده اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الیاف پاک کننده اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Biomass; Acid detergent fiber; Neutral detergent fiber; Crude protein; Growth stages; Field remote sensing; ADF; Acid detergent fiber; NDF; Neutral detergent fiber; CP; Crude protein; NIRS; Near infrared spectroscopy; PLSR; Partial least significant regre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; CARI; Chlorophyll Absorption Ratio Index; CP; crude protein; GDU base-5; cumulative growing degree units since last alfalfa harvest (base temperature = 5 °C); GDUALT; cumulative growing degree units since last alfalfa har
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; BW; body weight; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; OM; organic matter; PD; purine derivatives; VFA; volatile fatty acid; VI; voluntary i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; CSFA; calcium salt of long-chain fatty acid; CP; crude protein; VFA; volatile fatty acid; DM; dry matter; OM; organic matter; EE; ether extract; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; NH3-N; ammonia nitrogen; LDL-C; low-density lipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ADF; acid detergent fiber; ADICP; acid detergent insoluble CP; AL; allantoin; aNDF; amylase-treated NDF with residual ash; BCP; bacterial CP; BCS; body condition score; CM; canola meal; CP; crude protein; DDGS; dried distillers grains with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Infrared spectroscopy; Plant roots; Decomposition; Lignin; Cellulose; Hemicellulose; ADF; acid detergent fiber; DRIFTS; diffuse reflectance mid-infrared fourier transform spectroscopy; NDF; neutral detergent fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AMEn; nitrogen corrected apparent metabolizable energy; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DDG; distillers dried grains; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry matter; EE; ether extract; GE; gross energy; HC; hemicellulose; ME; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; Acid Detergent Fiber; ADL; Acid Detergent Lignin; ATR; attenuated total reflectance; FTIR; Fourier Transform InfraRed spectroscopy; IRA; initial rate of absorption; MBV; moisture buffer value; NDF; Neutral Detergent Fiber; PSD; particle size distribu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADG; average daily gain; ADF; acid detergent fiber; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCR; feed conversion ration; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; rpCLA; rumen-protected conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty acid; RDP; rumen degradable protein; TMR; total mixed rations; EE; ether extract; aNDF; amylase-treated neutral detergent fiber; ADF; aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; FHP; retention of energy as protein; HP; heat production; ME; metabolizable energy; NDF; neutr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous carbohydrates; GC; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; FE; feed efficiency; GE; gross energy; Lys; lysine; MCFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; NH3-N; ammonia nitrogen; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EBW; empty body weight; FCR; feed conversion ratio; LD; longissimus dorsi; ME; metabolizable energy; MR; milk replacer; ND
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; NSP; non-starch polysaccharides; Homo; homofermentative Lactobacillus; Hetero; heterofermentative Lactobacillus; PC; positive control; NC; negative control; CP; crude protein; VFA; volatile fatty acids; DM; dry matter; OM; organic matter; GE; gross energy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ADF; acid detergent fiber; AHP; heat production related to physical activity; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; BW; body weight; CATTD; coefficient of apparent total t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADDMI; average daily dry matter intake; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; DM; dry matter; LPFW; larger particles of food waste; NDF; neutral detergent fiber; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CP; crude protein; DM; dry matter; FG; the ADFI to ADG ratio; HSRU; high concentration of slow-release urea; KEGG; kyoto encyclopedia of genes and genomes; Ko; KEGG ortho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADFI; acid detergent fiber intake; LW; live weight; CP; crude protein; CT; condensed tannins; CT+PEG; condensed tannins plus polyethylene glycol; CTI; condensed tannins intake; DCPI; digestible crude protein intake; DDMI; digest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ADF; acid detergent fiber; ADICP; acid detergent insoluble CP; AP; absorbable protein; BCS; body condition score; CM; canola meal; CP; crude protein; DDGS; dried distillers grains with solubles; DIM; days in milk; DM; dry matter; EAA; esse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Wilting; Storage; Ensiling; Anaerobic digestion; Methane potential; AA; acetic acid; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BA; butyric acid; BMP; biochemical methane potential; CEL; cellulose; HEM; hemicellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; CHI; chitosan; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; iNDF; indigestible neutral detergent fiber; LW; live weight; NDF; neutral detergent fiber; Pabs; absorbed purines; pdDM; potentially digestible dry matter; PD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; DE; digestible energy; DM; dry matter; DNA; deoxyribonucleic acid; H2SO4; sulphuric acid; LAB; liquid associated bacteria; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; PD; purine derivatives; PDN; purine derivative nitrogen; PNI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; EOs; essential oils; BW; body weight; FBW; final body weight; OM; organic matter; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DMD; digestibility of the dry matter; CCD; cold carcass d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; d; day; DON; deoxynivalenol (Vomitoxin); MT; metric ton; milk kg/MT of DM; milk yield per metric ton of dry matter; milk kg/proc MT of DM; milk yield per metric ton of processed dry matter; NDF; neutral detergent fiber; NFC; non
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; AMEn; apparent metabolizable energy corrected by nitrogen; CP; crude protein; DM; dry matter; FI; feed intake; GE; gross energy; GEE; gross energy excreta; GEI; gross energy intake; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; AIA; acid insoluble ash; BW; body weight; CF; crude fiber; CHs; Chinese herbs; CHC; Chinese herbal combination; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; GH; growth hormone; HSP70; heat shock 70 kDa protein; IgA; im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; C2:C3; acetate to propionate ratio; CON; control; CP; crude protein; CS; calcium salts of fatty acids; DM; dry matter; EE; ether extract; FA; fatty acids; iNDF; indigestible neutral detergent fiber; NDF; neutral detergent fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Garlic oil; Greenhouse gases; Methane mitigation; Xylanase; Yeast; ADF; acid detergent fiber; b; the asymptotic gas production; c; the fractional rate of fermentation; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; EO; essential oil; FA; fatty acid; FCM; fat-corrected milk; iADF; indigestible detergent fiber; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; NH3N; ammonia nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; VFA; volatile fatty acid; NPL; normal protein level; LPL; low protein level; MR; milk replacer; ME; metabolizable energy; ADG; average daily gain; DM; dry matter; OM; organic matter; CP; crude protein; GE; gross energy; EE; ether extract; NDF; neutral det
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Biohydrogenation; Brachiaria brizantha; Linseed; Microbial population; Palm oil; ADF; acid detergent fiber; ADFom; ADF expressed exclusive of residual ash; aNDF; NDF without sodium sulfite, with alpha amylase and corrected for residual ash; BUFA; biohydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; A; volume of gas rapid degradation of the soluble sugar and starch fractions; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATG; average total gain; AU; auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; V5; corn vegetative stage five; R1; corn reproductive phase one; R3; corn reproductive phase three; NFC; non-fibrous carbohydrates; LA; leaf area; Corn; Foliage; Fungicide; Ruminant nutrition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; oDM; oven DM; OM; organic matter; SJV; San Joaquin Valley; TMR; total mixed ration; vcoDM; volatiles corrected oDM; VFA; volatile fatty acids; WW; wet weight; Cere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; PBP; pistachio by-produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; ECM; energy corrected milk; EE; ether extract; EGCG; equivalent of epicatechin galate; FCM; 4% fat corrected milk; IVDMD; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; CM; crambe meal; CP; crude protein; DM; dry matter; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbohydrates; Lamb; Crambe; Crambe abyssinica; Carcass; Longissimus dorsi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Switchgrass; Ecotypes; Biomass yield; Biomass quality; Harvest management; Feedstock composition; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; NDF; Neutral detergent fiber; TNC; Total nonstructural carbohydrates; N; Nitrogen; DM; Dry matter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; N; nitrogen; C; carbon; P; phosphorus; K; potassium; ETREC; East Tennessee Research and Education Center; GREC; Greenville Research and Education Center; STX-AES; St. Croix Agricultural Experiment Station; MLRA; major land resource area; LRR; land resourc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; Acid detergent fiber; ADL; Acid detergent lignin; CSH; Corn stover hybrid; NDF; Neutral detergent fiber; Corn stover hybrid; Fibrolytic enzyme; Neutral detergent fiber degradability; Ruminant; White-rot fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Energycane; Elephantgrass; Perennial grass; Neutral detergent fiber; Acid detergent fiber; Acid detergent lignin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; AID; apparent ileal digestibility; ATTD; apparent total tract digestibility; CM-CV; conventional canola meal; CM-HP; high protein canola meal; DE; digestible energy; GE; gross energy; ME; metabolizable energy; NDF; neutral deter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fiber; CADD; coefficient of apparent duodenal digestibility; CAID; coefficient of apparent ileal digestibility; CATTD; coefficient of apparent total digestive tract digestibility; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; aADF; acid detergent fiber; aNDF; neutral detergent fiber; A:P; acetate to propionate ratio; CLA; conjugated linoleic acid; CON; control; CP; crude protein; CS; calcium salts of fatty acids; DC; digestibility coefficient; DM; dry matter; DMI; dry matter i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADFom; acid detergent fiber; AFOM; amount of organic matter apparently fermented; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; BCRM; batch cultures of mixed ruminal microorganisms; BW; body weight; CIN; cinnamaldehyde; CON; control; CP; crude protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; eGR; ensiled biomass of Arundo donax L.; eZM; ensiled biomass of Zea mays L.; eOP; ensiled olive pomace; WB; wheat bran; CS; combined system; AD; anaerobic digestion; DF; dark fermentation; CS_DF; first stage of combined system; CS_AD; second stage of com