الیاف پاک کننده اسید

در این صفحه تعداد 182 مقاله تخصصی درباره الیاف پاک کننده اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الیاف پاک کننده اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; CP; crude protein; CT; condensed tannins; DCP; digestible crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; DOM; digestible organic matter; FCR; feed conversion ratio; LW; live weight; ME; metaboliza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ACACA; acetyl-coenzyme A carboxylase α; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; BHBA; beta-hydroxybutyrate; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; CPT1; carnitine palmitoyl transferase-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; aNDF; neutral detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; CD; crypt depth; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCR; feed conversion ratio; NFC; non-fibre ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Chemical composition; Binary mixture; Mixing ratio; Non-linear blending; Digestion kinetics; AA; Acetic acid; AD; Anaerobic digestion; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; AFBI; Agri-Food and Biosciences Institute; AR; Agricultural resid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; GE; gross energy; G:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Ad; daily ash deposition rate; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; BL; Basal group; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; DN; digestible nitrogen; EBW; empty body weight; Fd; daily fat deposition rate; GE; gross energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ADF; acid detergent fibre; ADIP; acid detergent insoluble protein; aNDF; neutral detergent fibre; CNSPS; Cornell net carbohydrate and protein system; CP; crude protein; DM; dry matter; DOM; digestible organic matter in DM; ED; effective de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; CL; Cellulose; CV; Cross validation; HC; Hemicellulose; MLR; Multiple linear regression; NDF; Neutral detergent fibre; RES; Non-lignocellulosic biomass fraction; rMSE; square root of the mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Manganese; Ruminant digestive system; Digestibility; Lambs; Cr2O3; chromic oxide; CTTAD; the apparent total tract digestibility coefficient; DM; dry matter; OM; organic matter; CP; crude protein; ADF; acid detergent fibre; NDF; neutral detergent fibre; Mn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; BCFA; branch chain volatile fatty acids; CP; crude protein; CRG; conventional diploid perennial ryegrass; CPD; crude protein digestibility; DM; dry matter; DMD; dry matter digestibility; DMI; dry matter intake; DNDFD; NDF digest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; aNDF; neutral detergent fibre; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; Basal-FM; FM plus corn-soybean meal-based diet; BW; body weight; CAID; coefficient of apparent ileal digestibility; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; CP; cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ADiN; acid-detergent insoluble N; ADFom; acid detergent fibre; CA; crude ash; CNCPS; Cornell Net Carbohydrate and Protein System; CP; crude protein; D; degradability; DM; dry matter; ED; effective degradability; EE; ether extract; ID; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ACA; acetic acid; ADF; acid detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; BTA; butyric acid; BCFA; branched-chain fatty acids; CP; crude protein; CPCC; cold-pressed canola cake; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Wine by-products; Lactating ewes; Meat quality; Intramuscular fat; ADF; acid detergent fibre; BH; biohydrogenation; CCW; cold carcass weight; CLA; conjugated linoleic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; HCW; hot carcass weight; GP; grape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ATTD; apparent total tract digestibility; ADF; acid detergent fibre; CCSDS; computer-controlled simulated digestion system; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DE; digestible energy; DM; dry matter; GE; gross energy; NDF; neutral detergent fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; AIAAD; apparent ileal amino acid digestibility; AMEn; apparent metabolisable energy; BWG; body weight gain; CM; canola meal; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; IEAA; ileal endogenous amino acid; NDF; neutral detergent f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre; CC; clover concentration; CP; crude protein; VCODM; volatile corrected oven dry matter; EDN; effective degradable nitrogen; EDDM; effective degradability of dry matter; EE; ether extract; FiM; Feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ADLfae; lignin in faeces; ADLfor; lignin in forages; ADLcon; lignin in concentrate; AI; Atherogenic index; CLAc9t11; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DPTF; dual-purpose tropical farm; DM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed disappearance; ADG; average daily weight gain; BW; body weight; CF; crude fibre; CM; canola meal; CP; crude protein; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry matter; G:F; fee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; DM; dry matter; CP; crude protein; NDF; neutral detergent fibre; ADF; acid detergent fibre; CF; crude fibre; GE; gross energy; EE; ether extract; NE; net energy; OM; organic matter; N; nitrogen; DE; digestible energy; AOAC; Association of Official Agricul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; ED; effective degradability; HRPP; high rumen-protected pantothenate; LRPP; low rumen-protected pantothenate; MRPP; medium rumen-protected pantothenate; aNDF; neutral detergent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre; AN; ammonia nitrogen; BA; butyric acid; CAP; calcium propionate; cfu; colony-forming units; DM; dry matter; FA; formic acid; FW; fresh weight; LAB; lactic acid bacteria; PA; propionic acid; PD; pot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; CVD; cardiovascular disease; DHA; C22:6 ω-3 cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-Docosahexaenoic acid; DM; dry matter; EPA; C20:5 ω-3 cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; RT; retention time; FA; fatty acid; RF; rumen fluid; CP; crude protein; aNDFom; neutral detergent fibre; ADFom; acid detergent fibre; DM; dry matter; LW; live weight; LCFA; long chain FA; TSFA; total saturated FA; TUFA; total unsaturated FA; CLA; conjugat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acid; ATTD; apparent total tract digestibility; AID; apparent ileal digestibility; SID; standardized ileal digestibility; BW; body weight; MC; multi-carbohydrase enzyme; Phy; phytase; MFFS; micronized full fat soybean meal; TS; textured soy flou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ANOVA; analysis of variance; BW; body weight; CD; control diet; CD2; control diet in experiment 2; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ABTS; 2 2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ADF; acid detergent fibre; AI; atherogenicity index; CFU; colony forming units; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; CF; crude fat; DHA; C22:6n-3 Docosahexaenoic acid; DM; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; CH4; methane; CO2; carbondioxide; CP; crude protein; DM; dry matter; GP; gas production; HAc; molar percent acetic acid; HB; molar percent butyric acid; HP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; ALB; albumin; BH; biohydrogenation; C; control concentrate; CHO; cholesterol; CHE; chestnut tannin; CI; casein index; CLA; conjugated linoleic acid; DM; , dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ANF; anti-nutritional factors; BW; body weight; CAID; apparent ileal digestibility coefficient; CATTD; apparent total tract digestibility coefficient; CP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; DM; dry matter; CP; crude protein; ADFOM; acid detergent fibre; aNDFOM; neutral detergent fibre; Ca; calcium; P; phosphorus; Mg; magnesium; K; potassium; Na; sodium; Cl; chlorine; Cu; copper; Fe; iron; Mn; manganese; Zn; zinc; Co; cobalt; Se; selenium; He
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; BD; bulk density; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter disappearance; ED; effective degradability; aNDF; neutral detergent fibre using heat-stable α-amylase and sodium sulfite; PI; processing index; PM; processing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; BCS; body condition score; BHBA; beta-hydroxybutyrate; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NEB; negative energy balance; NEFA; non esterified fatty acid; NDF; neutral detergent fibre; NFC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; CATTD; apparent total tract digestibility coefficient; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; G:F; feed efficiency (gain to feed ratio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ACAT-1; acetoacetyl-CoA acetyltransferase 1; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; BHBA; beta-hydroxybutyrate; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; GH; gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; BW; body weight; CAHD; coefficient of apparent hindgut fermentation; CAID; coefficient of apparent ileal digestibility; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; CSID; coefficient of standardized
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; ED; effective degradability; HRPFA; high rumen-protected folic acid; LRPFA; low rumen-protected folic acid; MRPFA; medium rumen-protected folic acid; aNDF; neutral detergent fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre assayed with a heat-stable amylase and expressed inclusive of residual ash; CTTAD; coefficient of total tract apparent digestibility; DE; digestible energy; DM; dry matter; DP; digestible protein; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; CSM; cottonseed meal; ADF; acid detergent fibre; NDF; neutral detergent fibre; aNDF; NDF assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of ash; LW; liveweight; LWG; liveweight gain; ME; metabolisable ene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent liquid; ATR; Attenuated total reflectance; CZM; Cohesive zone model; CW; Cell wall; FTIR; Fourier Transform infrared; NDF; Neutral detergent fibre; OPEFB; Oil palm empty fruit bunch; PRN; Parallel rheological
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter disappearance; ED; effective degradability; aNDF; neutral detergent fibre; OM; organic matter; PI; processing index; PM; processing method; PP; precision processing; VW; volume
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; PKE; palm kernel expeller; PKC; palm kernel cake; PKM; palm kernel meal; SEPKC; solvent extracted palm kernel cake; TMR; total mix ration; RPM; rising plate meter; DMI; dry matter intake; FCM; fat corrected milk; C; control treatment; LP; low PKE treatmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AIC; akaike information criterion; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre; AFBT; ANKOM filter bag technique; CP; crude protein; CS; subset 'clover silages'; DK; Denmark; DM; dry matter; FIN; Finland; GS; subset 'grass silages'; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ANF; anti-nutritional factor; BW; body weight; CATTD; apparent total tract digestibility coefficient; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; G:F; feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; Barley grain; In vitro batch culture; Feed value prediction; Grain processing; ADF; acid detergent fibre; BD; bulk density; CP; crude protein; CV; coefficient of variation; DM; dry matter; DMD; dry matter disappearance; ED; effective degradability; GP; ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; ADL; adic detergent fibre; NH3-N; ammonia nitrogen; BCS; body condition score; CP; crude protein; DM; dry matter; HC; high concentrate; HFC; high fibre concentrate; LW; live weight; LC; low concentrate; MC; medium concentrate; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; AA; Amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed disappearance; ADG; average daily weight gain; B.; Brassica; BW; body weight; CF; crude fibre; CM; canola meal; CP; crude protein; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; CP; crude protein; D; diet; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; DM; dry matter; F; forage; FC; forage plus concentrate; FM; fresh matter; G; goat; LW; live weight; MEI; metabolizable energy intake; N; nitrogen; NDF; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیاف پاک کننده اسید; ADF; acid detergent fibre; AH; acid hydrolysis; A/X; arabinose-to-xylose; Cel./NSP; cellulose-to-NSP; CV; coefficient of variation CF, crude fibre; CP; crude protein; DF; dietary fibre; DM; dry matter; DDGS; distillers dried grain with solubles; EE; ether