ضریب فعالیت

در این صفحه تعداد 559 مقاله تخصصی درباره ضریب فعالیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب فعالیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; Activity coefficient; Temperature variation of activity coefficients; Abraham descriptors; Multiple linear regression equation; Linear free energy relationship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; SCD; surface charge density; PZC; point of zero charge; CCC; critical coagulation concentration; IEP; isoelectric point; EDL; electric double layer; DLS; dynamic light scattering; MC; Monte Carlo; γ; activity coefficient; Co-ion effect; Silica nanopartic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت;  ∆ G0; Gibbs free surface energy change;  ∆ H0; Change in standard enthalpy;  ∆ S0; Change in standard entropy; qe; Amount of adsorbate adsorbed per unit weight of adsorbent at equilibrium; Ce; Concentration of solute at equilibrium; qmax; Max
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; solubility; thermodynamics; statistical thermodynamics; stability; drug interactions; activity coefficient; physicochemical properties; poorly water-soluble drugs; ARD; absolute relative deviations; C; Tian-Calvet microcalorimeter equipped with the Knudse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; Thermodynamics; Van’t Hoff equation; Activity coefficient; Yalkowsky model; Self-emulsifying drug delivery system; Lipidic solvents; Surfactants; Co-solvents; Fluconazone; Clotrimazole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; DCA; distance of closest approach; DFT; density functional theory; EDL; electric double layer; ES; electrostatic; HS; hard sphere; LCR; limiting current regime; MAL; mass action law; MSA; mean spherical approximation; OR; ohmic regime; PNP; Poisson-Nern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; MD; Membrane distillation; VMD; Vacuum membrane distillation; TP; Tubular membrane module; CP; Capillary membrane module; NRTL model; Non-random to liquid model; PP; Polypropylen; Vacuum membrane distillation; Simulation user model; AspenPlus©; Activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب فعالیت; Biothermodynamics; Thermodynamic equilibrium constant; Standard Gibbs energy of reaction; Activity coefficient; ePC-SAFT; Methyl ferulate hydrolysis;