ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده

در این صفحه تعداد 175 مقاله تخصصی درباره ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Hexavalent chromium; Speciation analysis; Solid-liquid extraction; Soils; Wastes; Working atmosphere; Corrosion protective layers; Food; Review; (FIA)-UV/Vis; Flow Injection Analysis-Ultraviolet/Visible detection; AAS; Atomic Absorption Spectrometry; AdSV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Screen-printed electrodes; Nanoparticles; Electrochemical detection; Amperometry; Voltammetry; Potentiometry; Impedimetry; AChE; actetylcholinesterase; AdSV; adsorptive stripping voltammetry; ALP; alkaline phosphatase; ASV; anodic stripping voltammetry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Reduced graphene oxide; Antimony nanoparticles; Bi-metallic film; Adsorptive stripping voltammetry; Electrochemical impedance spectroscopy; Platinum analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Polyaniline film modified CPE; Amoxicillin; Pharmaceuticals; Adsorptive stripping voltammetry; SWAdSV; DPAdSV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Acyclonucleoside analog; 1,2,4-Triazoles; Schiff bases; Square wave voltammetry; Adsorptive stripping voltammetry; HPLC; Biological fluids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Arsenic(III) determination; Pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC); Diethyl dithiophosphate (DDTP); Adsorptive stripping voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Abacavir; Oxidation mechanism; Multiwalled carbon nanotube; Edge plane pyrolytic graphite electrode; Determination; Adsorptive stripping voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ولتاژ سنجی جمع کننده جذب کننده; Methyldopa; Adsorptive stripping voltammetry; Modified glassy carbon electrode; Carboxylated multiwall carbon nanotube; Preconcentration