دستورالعمل های پیشرفته

در این صفحه تعداد 136 مقاله تخصصی درباره دستورالعمل های پیشرفته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دستورالعمل های پیشرفته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Critical patient; Family; Advance directives; Living will; End-of-life care; Paciente crítico; Familia; Instrucciones previas; Directivas anticipadas; Cuidados al final de la vida;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Paciente crítico; Familia; Instrucciones previas; Directivas anticipadas; Cuidados al final de la vida; Critical patient; Family; Advance directives; Living will; End of- life care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Implantable cardioverter-defibrillator; Heart failure; Advance directives; Deactivation; Palliative care; Palliative care consultation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Advance directives; communication; medical decision making; end-of-life care; palliative care; terminal care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Advance directives; Living will; Durable power of attorney for health care; Futility; Do not resuscitate; Perioperative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; SBD; self-binding (advance) directive; PAD; psychiatric advance directive; DMC-T; capacity to make decisions concerning treatment; Advance directives; Self-binding directives/Ulysses Contract; Precedent autonomy; Mania; Bipolar Affective Disorder; Decisio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Voluntades anticipadas; Instrucciones previas; Bioética; Final de la vida; Advance directives; Prior instructions; Bioethics; End of life;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Advance directives; Prior instructions; Bioethics; End of lifeVoluntades anticipadas; Instrucciones previas; Bioética; Final de la vida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; DNR; do-not-resuscitate order; Ads; advance directives; EU; European Union; CPR; cardiopulmonary resuscitation; ED; emergency department; ICU; intensive care unit; DPAHC; durable power of attorney for health care; PSDA; Patient Self-Determination Act; DNR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Advance directives; Living wills; Intensive care; End of life careInstrucciones previas; Testamento vital; Voluntades anticipadas; Cuidados intensivos; Cuidados al final de la vida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Advance directives; Mental health; Supported decision-making; United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD); IrelandDirectives anticipées; Santé mentale; Prise de décision assistée; Convention des Nations unies sur les dro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستورالعمل های پیشرفته; Chronic kidney disease (CKD); advance care planning (ACP); conservative care; interviews; nephrology; shared decision making; ACP discussions; doctor-patient communication; semi-structured interviews; informed decision-making; patient preferences; support