فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs)

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Emerging pollutants; Advanced oxidation processes (AOPs); Influence factors; Kinetics and mechanisms; By-product identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Methyl paraben; Advanced oxidation processes (AOPs); UV/persulfate; Degradation kinetics; Transformation byproducts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Slaughterhouse wastewater (SWW); Wastewater treatment; Combined processes; Biological treatment; Advanced oxidation processes (AOPs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Advanced oxidation processes (AOPs); Chemicals resistant to biodegradation; Wastewater; Photocatalysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Carbamazepine (CBZ); Advanced oxidation processes (AOPs); Fenton; Granulated activated carbon (GAC); Toxicity; Seed germination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs); Advanced oxidation processes (AOPs); Catalytic oxidation; Activated carbon + ozone; OH radicals; Chlorophyll a; Blue-green algae;