گرانول های هوازی

در این صفحه تعداد 134 مقاله تخصصی درباره گرانول های هوازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گرانول های هوازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; ALR; airlift reactor; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ASAGs; anammox-supported aerobic granules; CAGs; conventional aerobic granules; CANON; complete autotrophic nitrogen removal over nitrite; CFR; continuous flow reactor; CMAS; completely mixed activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; Aerobic granules; Enhanced biological phosphorus removal; P species; Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; Bacterial diguanylates cyclase; Cyclic di-guanosine monophosphate; Exopolysaccharides; Biofilm; Structure; Biosynthesis; Aerobic granules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; Aerobic granules; Batch Granulation Membrane Airlift Bioreactor (BG-MABR); Extracellular polymeric substances (EPS); Fouling; Granule disintegration; Deflocculation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; Proteinase K; Extracellular proteins; Extracellular polysaccharides; Autoinducer-2; N-acyl homoserine lactones; Aerobic granules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; Aerobic granules; Biogenic Se(0) nanospheres; Nitrogen removal; Nitrogen removal via nitrite; Selenium bioremediation; Selenite bioreduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرانول های هوازی; SNDPR; simultaneous nitrification, denitrification and phosphorus removal; SBR; sequencing batch reactor; EPS; extracellular polymeric substances; PS; polysaccharides; PN; protein; 3D-EEM; three-dimensional exaction and emission matrix; AGS; aerobic granu