شماره جمعآوری

در این صفحه تعداد 159 مقاله تخصصی درباره شماره جمعآوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شماره جمعآوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; cat-HEC; cationic hydroxyethyl cellulose; NaDS; sodium dodecyl sulfate; cat-HECDS; cationic hydroxyethyl cellulose dodecyl sulfate; cat-HECCL; cationic hydroxyethyl cellulose; SAXS; small-angle X-ray scattering; S:N; sulfur to nitrogen molar ratio; Nagg;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; BS; biosurfactant; cmc; critical micelle concentration; HLB; hydrophilicity-hydrophobicity balance; nagg; aggregation number; RL; rhamnolipid; SDBS; sodium dodecyl benzyl sulfonate; SL; sophorolipid; Biosurfactants; Membrane-surfactant interactions; Surfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; Protein-surfactant interaction; Zeta potential; Dynamic light scattering; Aggregation number; Differential scanning calorimetry; Protein denaturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; DMA; 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate; QDMA; quaternized 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate; DEA; 2-(diethylamino)ethyl methacrylate; DPA; 2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate; MEMA; N-(morpholino)ethyl methacrylate; FOMA; fluorooctyl methacrylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; Aβ; amyloid β-peptide; AD; Alzheimer's disease; AN; aggregation number; GM1; monosialoganglioside GM1; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; HL488; HiLyte Fluor 488; HL647; HiLyte Fluor 647; TMR-MG; tetramethylrhodamine-labeled magainin 2; MW; mol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; Triblock copolymers; Self-aggregation; Organic medium; Heptane; Aggregation number; Nanoparticles; Copolymères triblocs; Auto-agrégation; Milieu organique; Heptane; Nombre d'agrégation; Nanoparticules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; Hydrocolloid; Viscosity; Beer; Molar mass; Asymmetric flow-field-flow-fractionation; AsFiFFF; Asymmetric flow-field-flow-fractionation; HMM; High molar mass; log P; partition-coefficient; LS; Light scattering; MALLS; multiangle laser light scattering; MC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شماره جمعآوری; Aggregation number; Critical micelle conformation; Steroid skeleton; Hydrophobic linear congeneric group; Excess Gibbs energy;