آشنایی با موضوع

اکسید کردن الکل یکی از واکنش های آلی مهم است. اکسید شدن الکل نوع اول: از اکسید شدن الکل نوع اول یک آلدهید حاصل می شود. در این واکنش اکسیژن ماده ی اکسنده با گرفتن یک هیدروژن از عامل هیدروکسیل الکل و گرفتن یک هیدروژن دیگر از کربن متصل به عامل هیدروکسیل یک مولکول آب را تشکیل می دهد و یک آلدهید هم کربن با آن الکل به دست می آید. اکسید شدن الکل نوع دوم: از اکسایش الکل نوع دوم یک کتون حاصل می آید. در این واکنش اکسیژن ماده ی اکسنده با گرفتن اتم هیدروژن موجود در عامل OH و همچنین اتم هیدروژن از کربن متصل به عامل OH، عامل کربونیل را به وجود می آورد و از آنجایی که این عامل سر زنجیر نیست ماده ی حاصل یک کتون است. اکسیژن و دو هیدروژن به صورت مولکول آب آزاد می شوند. اکسید شدن الکل نوع سوم: الکل نوع سوم خاصیت کاهندگی ندارد و در برابر اکسید شدن مقاوم است. این ویژگی به دلیل این است که در الکل نوع سوم کربن متصل به عامل OH به اتم هیدروژن دیگری متصل نیست. اکسید شدن آلدهیدها: آلدهیدها بر اثر اکسید شدن به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند. در واقع در این واکنش عامل آلدهیدی(-CHO ) به عامل کربوکسیل (-COOH ) تبدیل می شود. اکسید شدن کتون ها: کتون ها در برابر اکسید شدن مقاوم هستند و ماده ی اکسنده روی آنها بی اثر است، زیرا کربن موجود در عامل کربونیل فاقد اتصال با اتم هیدروژن است. اکسید شدن مستقیم الکل‌های نوع نخست و تولید کربوکسیلیک اسید، معمولاً از راه آلدهید منطبق بر آن صورت می‌گیرد و در اینجا بوسیله آلدهید هیدرات و با واکنش با آب انجام می‌شود پیش از آنکه واکنش اکسید شدگی و تولید کربوکسیلیک اسید بیش تر، جلو رود. می‌توان در مرحله آلدهید با نرساندن آب به واکنش از پیشرفت واکنش اکسید شدگی الکل نوع نخست جلوگیری کرد و به این ترتیب هیچ آلدهید هیدراتی تولید نمی‌شود. اکسید شدگی و ایجاد کتون‌ها: واکنشگرهای نابی که برای اکسید شدن الکل‌های نوع دو و ایجاد کتون مناسب اند ولی برای نوع یک و تولید آلدهید چندان کارآمد نیستند عبارتند از: کروم تری اکسید (CrO۳) در مخلوطی از اسید سولفوریک و استون (روش اکسیدشدگی جونز) و برخی کتون‌ها مانند سیکلوهگزانون در حضور آلومینیم ایزوپروپوکسید (روش اکسیدشدگی اپنوئر). روش دیگر عبارت است از اکسید شدگی به روش اکسوآمونیوم کاتالیزشده.
در این صفحه تعداد 235 مقاله تخصصی درباره اکسید کردن الکل، اکسایش الکل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسید کردن الکل، اکسایش الکل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید کردن الکل، اکسایش الکل; Alcohol oxidation; Platinum; Deactivation; In situ ATR-IR spectroscopy; TPD; Heterogeneous catalysis; Diol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید کردن الکل، اکسایش الکل; Green chemistry; Sustainable chemistry; Fatty alcohols; Selective oxidation; Gold catalysts; Oxide catalysts; Alcohol oxidation; Fatty acid production; Long-chain aliphatic aldehydes; Wax esters
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید کردن الکل، اکسایش الکل; Non-heme mononuclear iron enzymes; Thiol dioxygenase; Alcohol oxidation; Benzothiazoles; CDO; cysteine dioxygenase; MDO; 3-mercaptopropionic acid dioxygenase; ROS; reactive oxygen species; Mm; Mus musculus; Av; Azotobacter vinelandii; 2ma; 2-mercaptoanili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید کردن الکل، اکسایش الکل; Thermus thermophilus; Aldose sugar dehydrogenase; Soluble quinoprotein glucose dehydrogenase; Alcohol oxidation; Ac; Acinetobacter calcoaceticus; ASD; aldose sugar dehydrogenase; Ec; Escherichia coli; Pa; Pyrobaculum aerophilum; PQQ; pyrroloquinoline quin