آشنایی با موضوع

هم‌بستگى رشد بین اجزاء تشکیل‌دهنده گیاهان باعث مى‌‌شود که آنها شکل مخصوص به‌خود را کسب نمایند. اجراء تشکیل‌دهنده داراى شکل مشخصى هستند که در زمان و مکان قابل تکرار مى‌باشند. به‌طورکلى یک محیط مناسب مى‌تواند رشد را افزایش دهد ولى شکل‌هندسى گیاه و اجزاء آن نسبتاً ثابت است. روابط بین سرعت رشد اجزاء منفرد یک عضو یا یک موجود آلومترى خوانده مى‌شود. اگر طول یا پهناى عضوى مثل برگ در نسبت ثابتى بزرگ شود، شیب خط رگرسیون (ضریب آلومترى) یک مى‌شود یعنى سرعت‌هاى رشد دو متغیر به‌طور کامل همبستگى دارند. هامود نشان داد که آلومترى شکل معمولى و بیضوى برگ پنبه عمدتاً وراثتى بوده و به‌وسیله یک ژن ساده کنترل مى‌شود. ضرایب آلومترى بین قسمت‌هاى هوائى و ریشه‌ها براساس وزن خشک آنها است نه قطر آنها. شاخص برداشت، (نسبت وزن دانه به وزن کل گیاه) ضریب آلومترى نسبتاً بالائى داشته و متغیر ثابتى در زمان و مکان مى‌باشد. اگرچه آلومترى معمولاً با پارامترهاى فیزیکى گیاه سر و کار دارد ولى منطقاً هم‌بستگى پدیده‌هاى فیزیولوژیکى را به‌دنبال خواهد داشت. محاسبات آلومترى همبستگى‌هاى متفاوت، مى‌تواند تخمین‌هاى مناسبى را به‌دست بدهند، ولى از طریق ریاضى مى‌توان نشان داد که آنها دقیق نیستند. آلومترى رشد قسمت هوائى به ریشه معمولاً به‌صورت نسبت ساقه-ریشه (S-R)، بیان مى‌شود. این تعریف فیزیولوژیک دارد، زیرا نسبت فوق مى‌تواند نمایانگر نوعى از تحمل به تنش خشکى باشد. اگرچه نسبت S-R تحت کنترل ژنتیکى است ولى به‌طور شدیدى تحت تأثیر محیط هم مى‌باشد. موراتا نشان داد که کود ازت تأثیر بارزى روى نسبت S-R در برنج داشته است. رژیم ازت زیاد تقریباً ۹۰% مواد فتوسنتزى به ساقه اختصاص مى‌یابد، حال آنکه در شرایط کمبود ازت فقط ۵۰% مواد فتوسنتزى به ساقه اختصاص مى‌یابد. رشد ساقه جدید که توسط کود ازته تحریک شده است نسبت به ریشه‌ها، مخزن (مصرف‌کننده) قوى‌ترى براى مواد فتوسنتزى مى‌باشند. کمبود آب رشد هر دو قسمت (هوائى و ریشه) را کاهش مى‌دهد. ولى اثر نسبى زیادترى روى قسمت هوائى مى‌گذارد. آن‌طورى که نسبت‌هاى S-R نشان مى‌دهد وقتى ازت و آب فراوان باشد براى رشد قسمت هوائى مطلوب‌تر است ولى براى رشد ریشه‌ها وقتى این عامل محدود باشد، مطلوب‌تر است. ریشه‌ها اولین دسترسى را به آب، ازت و دیگر عوامل خاکى دارند. قسمت‌هاى هوائى اولین دسترسى را به نور، CO۲ یا عوامل اقلیمى دارند. آلومترى رشد قسمت هوائى به ریشه معمولاً به‌صورت نسبت ساقه-ریشه (S-R)، بیان مى‌شود. این تعریف فیزیولوژیک دارد، زیرا نسبت فوق مى‌تواند نمایانگر نوعى از تحمل به تنش خشکى باشد. اگرچه نسبت S-R تحت کنترل ژنتیکى است ولى به‌طور شدیدى تحت تأثیر محیط هم مى‌باشد. موراتا نشان داد که کود ازت تأثیر بارزى روى نسبت S-R در برنج داشته است. رژیم ازت زیاد تقریباً ۹۰% مواد فتوسنتزى به ساقه اختصاص مى‌یابد، حال آنکه در شرایط کمبود ازت فقط ۵۰% مواد فتوسنتزى به ساقه اختصاص مى‌یابد. رشد ساقه جدید که توسط کود ازته تحریک شده است نسبت به ریشه‌ها، مخزن (مصرف‌کننده) قوى‌ترى براى مواد فتوسنتزى مى‌باشند.
در این صفحه تعداد 526 مقاله تخصصی درباره آلومترى که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلومترى (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلومترى; BM; body mass; BS/TV; bone surface to total volume (bone volume fraction); BV/TV; bone volume to total volume (i.e., bone volume fraction); ConnD; connectivity density; DA; degree of anisotropy; Tb.N; trabecular number; Tb.Sp; trabecular separation; Tb.Th