آلفا

در این صفحه تعداد 330 مقاله تخصصی درباره آلفا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلفا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; α-Particles; Gene expression; Lung fibroblast cells; (241Am); americium; (222Rn); radon; (226Ra); radium; (210Po); polonium; (MD); mylar based plastic dishes; (FBS); fetal bovine serum; (PBS); phosphate buffered saline; (α); alpha; (MD); mylar dish; (RP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Nicotine; Perceptual learning; Acetylcholine; Memory consolidation; Alpha; P300; ACh; acetylcholine; AChR; ACh receptor; C-group; control group; EEG; electroencephalography; ERP; event-related potential; FFT; fast Fourier transformation; nAChR; nicotinic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Transcranial magnetic stimulation; Treatment resistant depression; Electroencephalography; Theta; Alpha; rTMS; repetitive transcranial magnetic stimulation; fMRI; functional magnetic resonance imaging; ACC; anterior cingulate cortex; DLPFC; dorsolateral p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Brown adipose tissue; Thermogenesis; Free fatty acids; ATGL; Perilipin 1; Oxidative genes; VPS13C; Vacuolar Protein Sorting 13C; BAT; brown adipose tissue; BAs; brown adipocytes; LDs; lipid droplets; ATGL; adipose triglyceride lipase; ABHD5; α-β hydrola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; ANOVA; Analysis of variance; α; alpha; ATP; Adenosine triphosphate; ATP1A1; Sodium potassium adenosine triphosphatase alpha 1; ATP1A2; Sodium potassium adenosine triphosphatase alpha 2; ATP1A3; Sodium potassium adenosine triphosphatase alpha 3; ATP1A4; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Brain structure; Gray matter; Magnetic resonance imaging; Academic performance; Fitness; Obesity; Children; ALPHA; Assessing Levels of Physical fitness and Health in Adolescents; Bas; Brodmann areas; BDNF; Brain-derived neurotrophic factor; BMI; Body mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Electrophoresis; Heavy metal; Keratin; Inorganic contaminant; Marine turtle; Toxicology; α; alpha; A:G; albumin:globulin ratio; ALKP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; AU; absorbance unit; β; beta; BDL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; α; alpha; β; beta; βmaj; beta major; βmin; beta minor; δ; delta; ε; epsilon; γ; gamma; ζ; zeta; C/EBP; CCAAT enhancer binding protein; ChIP; chromatin immunoprecipitation; ChIP-seq; chromatin immunoprecipitation-sequencing; CDP; CCAAT displacement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلفا; Ascomycete; Idiomorph; MAT gene; Non-clavicipitalean; Rugulosin; α; alpha; BLAST; basic local alignment search tool; BSP; bootstrap percentage; CDS; coding DNA sequence; DAOMC; Canadian Collection of Fungal Cultures; HMG; high-mobility group; IUPAC; Inte