سوخت جایگزین

در این صفحه تعداد 187 مقاله تخصصی درباره سوخت جایگزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوخت جایگزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; CI; Compression ignition; CNG; Compressed natural gas; CO; Carbon monoxide; CO2; Carbon dioxide; GHG; Greenhouse gases; H2; Hydrogen; HD-UDDS; Heavy duty urban dynamometer driving schedule; HDV; Heavy-duty vehicle; HPDI; High-pressure direct injection; LN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; Biodiesel; Enzymatic transesterification; Lipase immobilization; Nanoparticles; Whole cell and recombinant lipase; Alternative fuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; Liquefied natural gas (LNG); Freight transport; Alternative fuel; Analytic hierarchy process (AHP); Multi-criteria decision making (MCDM); Hydrotreated vegetable oil (HVO);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; Algae; Alternative fuel; Fischer-Tropsch; Hydrotreated renewable jet fuel; Pyrolysis-hydrotreated renewable jet fuel; Hydrothermal liquefaction-hydrotreated renewable jet fuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; ASTM; American Society for Testing and Materials; BSFC; Brake specific fuel consumption; bTDC; Before top dead centre; CI; Compression ignition; COME; Canola oil methyl ester; DI; Direct injection; EGR; Exhaust gas recirculation; EGT; Exhaust gas temperat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوخت جایگزین; BAU; business as usual; LCA; life cycle analysis; GHG; greenhouse gas; APMT; Aviation Environmental Portfolio Management Tool; Forest; Carbon debt; Biomass; Climate; Alternative fuel;