هیدروکسید آلومینیوم

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره هیدروکسید آلومینیوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکسید آلومینیوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; Al(OH)3; aluminium hydroxide; DTH; delayed-type hypersensitivity; ELISA; enzime-linked immunosorbent assay; GM-CSF; granulocyte macrophage-colony stimulating factor; HBSS; Hank's balanced salt solution; IFN; interferon; IL; interleukin; i.p.; intraperit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; ABDPP; arylene-N,N′-bis(2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoramidate); ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer; AlPi; aluminium diethylphosphinate; AMS; ammonium sulfamate; APb; dibasic ammonium phosphate; APP; ammonium poly(phosphate); ATH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; AHR; airway hyperreactivity; Alum; aluminium hydroxide; BAL; bronchoalveolar lavage; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4; dnTC; CD4−CD8− double-negative T cells; GITR; glucocorticoid-induced TNFR-related protein; HD; high dose immuniza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; Alum; aluminium hydroxide; AS04; aluminium hydroxide and 3-O-deacylated monophosphoryl lipid A adjuvant system; ATP; according to protocol; 95% CI; 95% confidence interval; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EU; ELISA units; gD2; herpes simplex vir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; Alum; aluminium hydroxide; ANOVA; analysis of variance; BAL; bronchoalveolar lavage; BPPcysMPEG; pegylated bisacyloxypropylcysteine; ConA; concanavalin A; DC; dendritic cells; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; iDC; immature dendritic cells; IL; in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; indomethacin interactive mixtures; dissolution; poorly water‐soluble drugs; excipients; aluminium hydroxide; particle sizing; deagglomeration; dispersion; oral drug delivery; mathematical models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید آلومینیوم; AEFI; adverse events following immunisation; AlPO4; aluminium phosphate; Al(OH)3; aluminium hydroxide; CHMP; Committee for Human Medicinal Products; ECBS; Expert Committee on Biological Standardisation; HAI; haemagglutination-inhibition; LAIV; live-attenu