آمونیوم

در این صفحه تعداد 1000 مقاله تخصصی درباره آمونیوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آمونیوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; DGT; the diffusive gradients in thin films technique; SEM; scanning electron microscope; MBL; mixed binding layer; MBL-DGT; the diffusive gradients in thin films technique based on mixed binding layer; DGT; Ammonium; Phosphate; Biochar; Passive sampler;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; BD; bulk density; C/N; carbon to nitrogen ratio; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; CCC; continuous corn rotation; CS; corn phase of the corn soybean rotation; CSW; corn phase of the corn-soybean-wheat rotation; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; Cond; conductivity; IMGW; Institute of Meteorology and Water Management, National Research Institute; NC; not calculated; NH4+; ammonium; NO2−; nitrite; NO3−; nitrate; PO43−; phosphates; SSBS; sequential sedimentation-biofiltration system; Temp; tem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; IF; Impact factor; JCR; Journal Citation Report; N; Nitrogen; N2; Dinitrogen gas; N2O; Nitrous oxide; NH3; Ammonia; NH4+; Ammonium; NO2−; Nitrite; NO3−; Nitrate; Agriculture; Drainage; Environmental impact; Fertilizer; Groundwater; Scopus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; CCOD; chemical oxygen demand CCOD = SCOD + XCOD; CSO; combined sewer overflow; NH4-N; ammonium; DWF; dry weather flow; EMC; event mean concentration; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; RSF; retention soil filter; SA; sensitivity analysis; SCOD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; Nitrate reductase; S-nitrosoglutathione reductase; NO metabolism; Genotype dependent; GSH; glutathione; GSNO; S-nitrosoglutathione; GSNOR; S-nitrosoglutathione reductase; GSSG; oxidized glutathione; NH4+; ammonium; NO; nitric oxide; NOS; nitric oxide synt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمونیوم; Ammonium; Alanine dehydrogenase; Cyclicvoltammogram; Screen printed electrode; Carbonnanotube; Nessler's reagent; SPE; screen printed electrode; f-MWCNT; functionalized multiwalled carbon nanotubes; p-MWCNT; pristine multiwalled carbon nanotubes; AlaDH; a