راه حل های تحلیلی

در این صفحه تعداد 354 مقاله تخصصی درباره راه حل های تحلیلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راه حل های تحلیلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Mathematical model; Steady-state temperature field; Analytical solutions; Single-circle-piped freezing; Thickness of frozen wall; Average temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Tidal propagation; Analytical solutions; Numerical model; Convergence; Friction; Marginal condition; Amplification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Analytical solutions; Axisymmetric; Elasticity; Inclusions; Finite cylinder; Truncated sphere; Janus particles; Lipschitz-Hankel integrals; Lur'e series;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Additive manufacturing processes; Model ontology; Multiphysics of additive manufacturing; Finite element analysis; Finite differences method; Discrete element method; Analytical solutions; Powder bed; Powder jet; Heat deposition; Computational methods; Fe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Electromagnetic acoustic transducers (EMATs); Rayleigh waves; Modelling and simulation; Analytical solutions; Beam directivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Electromagnetic heating; High frequency waves; Heat conduction; Oil sands; Forward model; Analytical solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Padé approximants; Shanks transform; Euler series transform; Analytical solutions; Asymptotic solutions; Uniaxial flow; Shear flow; PTT model; FENE-P model; Giesekus model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; General equilibrium; Morishima elasticity of substitution; Allen elasticity of substitution; Analytical solutions; Environmental taxes; Distributional burdens; H22; Q52;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Pile foundations; Temperature effects; Unsaturated soils; Heat transfer; Analytical solutions; Finite element modeling; Coupled thermal-hydraulic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های تحلیلی; Analytical solutions; Moving bed heat exchangers; Co-current heat transfer; Counter-current heat transfer; Vertical pipe; Non-homogeneous problem