کروماتوگرافی مبادله آنیون

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مبادله آنیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی مبادله آنیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; ACN; acetonitrile; AEX; anion-exchange chromatography; CE; capillary electrophoresis; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EM; electrophoretic mobility; FCS; fetal calf serum; GEMMA; gas-phase electrophoretic mobility molecular anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; Sample pretreatment; enrichment; nanomaterial; low-abundance proteins/peptides; phosphoproteins/phosphopetides; glycoproteins/glycopeptides; AAPBA; poly 3-acrylaminophenylboronic acid; AEX; anion-exchange chromatography; AFP; α-fetoprotein; AgNPs; silver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; Molybdenum isotope fractionation; valence state; anion-exchange chromatography; hydrochloric acid solution; adsorption mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; Hyaluronan fragmentation; Molecular weight; Polydispersity; Anion-exchange chromatography; Size exclusion chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; Plutonium; Anion-exchange chromatography; Extraction chromatography; ICP-MS; Seawater sample; Pu isotopic ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; Column packing; Epoxide functionalization; Protein purification; Anion-exchange chromatography; Cellulosic adsorbents; Radiation-induced grafting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; AGP; arabinogalactan-protein; AEC; anion-exchange chromatography; CWM; cell wall material; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EDC; epitope detection chromatography; GalA; galacturonic acid; GX; glucuronoxylan; HG; homogalacturonan; mAb; monoclonal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; AEC; anion-exchange chromatography; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; CF; cystic fibrosis; HBSS; Hank's balanced salt solution; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; N-ter; N-terminal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی مبادله آنیون; IgG2; Monoclonal antibody; Disulfide; Free sulfhydryls and cysteine; LC-MS; nrRP-HPLC; Pinpoint software; ACN; acetonitrile; AEX; anion-exchange chromatography; CEX; cation-exchange chromatography; CHO; Chinese hamster ovary; ESI; electrospray ionizatio