مبادله آنیون

در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره مبادله آنیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مبادله آنیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; Caprylic acid (CA); Fatty acid; Host cell proteins (HCPs); Impurity precipitation; Two-column process; Virus inactivation; CA; caprylic acid; mAb; monoclonal antibody; DEAE; diethylaminoethyl; HSA; human serum albumin; BSA; bovine serum albumin; HCP; host
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; Antibody aggregate; Aggregate removal; Hydrophobic interaction chromatography (HIC); Hydroxyapatite (HA); Mixed-mode resin; Polyethylene glycol (PEG); mAb; monoclonal antibody; bsAb; bispecific antibody; scFv; single-chain variable fragment; CHO; Chinese
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; CA; caprylic acid; mAb; monoclonal antibody; Ig; immunoglobulin; HCP; host cell protein; CHO; Chinese hamster ovary; LC; light chain; HC; heavy chain; MCBS; multi-component buffer system; TCID50; 50% tissue culture infectious dose; MuLV; murine leukemia v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; Blanching; Design of experiments; Downstream processing; Liquid handling station; Plant-derived biopharmaceuticals; AEX; anion exchange; CV; column volume; DF; diafiltration; DoE; design of experiments; DSP; downstream processing; FT; flow through; HCP; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; Microbial biofuel; Phosphorus recovery; Oxidation; Anion exchange; Iron nanoparticlesATP, adenosine triphosphate; DI, deionized water; EBCT, empty bed contact time; FAME, fatty acid methyl esters; HAX, hybrid anion exchange; ortho-PO43−, orthophosphate; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; ICP-AES, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopyRhenium; Molybdenum; Sulfate solution; Anion exchange; Modeling; Speciation chemistry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مبادله آنیون; Activated carbon; Chromatin extraction; Depth filtration; Flocculation; Host cell proteins (HCPs); Mixed-mode resin; Protein A chromatography; HCP; host cell protein; CHO; Chinese hamster ovary; AEX; anion exchange; CEX; cation exchange; HCCF; harvested c