آنتی بیوتیک ها

در این صفحه تعداد 3937 مقاله تخصصی درباره آنتی بیوتیک ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آنتی بیوتیک ها
مقالات ISI آنتی بیوتیک ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; VPs; veterinary pharmaceuticals; VPRs; veterinary pharmaceutical residues; Veterinary drugs; Antibiotics; Animal husbandry; Drinking water treatment plant; Removal rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; CytcOx; cytochrome c oxidase; Dow; pH-dependent speciation of ionic compounds; GSTs; glutathione S-transferases; H+-ATPase; proton pump; Koc; organic carbon-normalized sorption coefficient; RWW; reclaimed wastewater; TPs; transformation products; Antibiot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; Infectious aortic aneurysm; Mycotic aortic aneurysm; Antibiotics; Aortic repair; Graft; Stentgraft; Endovascular aortic repair; Thoracic endovascular aortic repair;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; Deep neck infections; Mediastinitis; Peritonsillar infections; Complications; Antibiotics; Infecções cervicais profundas; Mediastinite; Infecções peritonsilares; Complicações; Antibióticos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; ESI; electrospray ionization; DP; declustering potential; EP; entrance potential; CE; collision energy; IS; ion spray; EMS; enhanced MS; EPI; enhanced product ion; MTT; 1-methyl-1H-tetrazole-5-thiol; DMMT; 1-(2-dimethylaminoethyl)-1H-tetrazol-5-thiol; LC-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; Urinary tract infections; Nursing homes; Elderly; Antibiotics; Infections urinaires; EHPAD; Personnes âgées; Antibiotiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; MD; mean diameter; SD; standard deviation; PSD; particle size distribution; EE; encapsulation efficiency; PBS; phosphate buffered saline; GLR; gas to liquid ratio; UV-Vis; ultraviolet-visible; PC; phosphatidylcholine; FV; formation vessel; OF; ofloxacin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; EPA; Environmental Protection Agency; MAX; maximum stimulatory response in the low-dose zone of a dose-response relationship; NOAEL; no-observed-adverse-effect level derived from a complete dose-response relationship; Antibiotics; Dose-response; Hormesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; ETF; enteral tube feeding; CF; Cystic Fibrosis; FEV1; Forced expiratory volume in one second; BMI; body mass index; FVC; Forced vital capacity; IV; Intravenous; AB; Antibiotics; BCFR; Belgian CF Registry; CFRD; CF related diabetes; BCC; Burkholderia cepac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; Antibiotics; Prescriptions; Appropriateness; Paediatric emergency; Antimicrobiano; Prescripción; Adecuación; Urgencias pediátricas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتی بیوتیک ها; Antimicrobiano; Prescripción; Adecuación; Urgencias pediátricas; Antibiotics; Prescriptions; Appropriateness; Paediatric emergency;