آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل

در این صفحه تعداد 73 مقاله تخصصی درباره آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; acneiform lesions; antineutrophil cytoplasmic antibodies; cytoplasmic antineutrophil cytoplasmic antibody; granuloma; granulomatosis with polyangiitis; granulomatous inflammation; palpable purpura; proteinase 3 antineutrophil cytoplasmic antibody; vasculi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; Henoch-Schönlein purpura; Helicobacter pylori; Gastrointestinal hemorrhage; Gastrointestinal endoscopy; Clarithromycin; Antineutrophil cytoplasmic antibodies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; Granulomatosis; Vasculitis; Inflammation; Eosinophilia; Asthma; Rhinosinusitis; Sputum; Nasal cytology; ACT; Asthma Control Test; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibodies; ANCA-MPO; antimyeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibodies; ECP; eosino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; A1AT; alpha 1 antitrypsin; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibodies; CACNA1D; calcium channel voltage-dependent l type alpha 1d subunit; CACNB2; calcium channel voltage-dependent beta 2 subunit; CCL2; chemokine (C-C motif) ligand 2; CXCL2; chemokine (C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; ACG; American College of Gastroenterology; AGA; American Gastroenterological Association; ANCA; Antineutrophil cytoplasmic antibodies; APECED; Autoimmune polyendocrinopathy-cadidiasis ectodermal dystrophy; AS; acute severe autoimmune; CNI; Calcineurin inh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; Benzylthio-uracile; Vascularite; Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles; Maladie de BasedowBenzylthiouracil; Vasculitis; Antineutrophil cytoplasmic antibodies; Graves’ disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibodies; primary AAVs; primary ANCA-associated small vessel vasculitis; CECs; circulating endothelial cells; DIVI; drug-induced vascular injury; Drug-AAVs; drug-associated ANCA-positive small vessel vasculitis; ECs; end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; 2DE; 2-dimensional electrophoresis; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; SDS PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; GN; glomerulonephritis; CVD; cardiovascular diseases; d2D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنتیبادیهای سیتوپلاسمی ضد سیتوپروفیل; Épanchement pleural éosinophile; Asthme; Syndrome de Churg et Strauss; Vascularite; Anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles; Eosinophilic pleural effusion; Asthma; Churg and Strauss syndrome; Vasculitis; Antineutrophil cytoplasmic anti