ضد رتروویروسی

در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره ضد رتروویروسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضد رتروویروسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; ARV; antiretroviral; CHO; Chinese Hamster Ovary; CID; collision-induced dissociation; DMEM/F12; Dulbecco's Modified Eagle's Medium: Ham's F12 Medium; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; GGT; γ-glutamyltransferase; HIV; human immunodefi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; ARV; antiretroviral; BCVA; best-corrected visual acuity; BPG; benzathine penicillin G; CI; confidence interval; cRR; corrected risk ratio; CSF; cerebrospinal fluid; HIV; human immunodeficiency virus; IV; intravenous; MSM; men having sex with men; OR; odds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; drug delivery systems; freeze-drying/lyophilization; HIV/AIDS; micelle; pediatric; solid-dosage form; tablet; ARV; antiretroviral; CMC; carboxymethyl cellulose; FDT; fast-dissolving tablet; LPV/r; fixed-dose combination of lopinavir and ritonavir; ODT; or
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; Antibiotics; Antiretroviral; Occurrence; Predicted no effect concentration; Measured environmental concentration; Risk quotient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; 3TC; Lamivudine; ABC; Abacavir; ARV; Antiretroviral; ATV; Atazanavir; AZT; Zidovudine; d4T; Stavudine; DRV; Darunavir; EFV; Efavirenz; FTC; Emtricitabine; L&D; Labor and delivery; LOQ; Limit of quantification; LPV; Lopinavir; M8; NFV hydroxy-tert-butylami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; SDF-1; chemokine stromal cell-derived factor 1; HIV; human immunodeficiency virus; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; ORs; odds ratios; CIs; confidence intervals; LTNPs; long-term non-progressors; ART; antiretroviral; CNKI; China National Knowledg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; TFV; tenofovir; FTC; emtricitabine; 3TC; lamivudine; NRTI; nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor; TFVdp; tenofovir diphosphate; FTCtp; emtricitabine triphosphate; 3TCtp; lamivudine triphosphate; Dried blood spot; Validation; HIV; Adherence monitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; MMP-8; matrix metalloproteinases-8; HIV; human immunodeficiency virus HAND, HIV-associated neurocognitive disorder; HAD; HIV-associated dementia; cART; combined antiretroviral therapy; ARV; antiretroviral; ECM; extracellular matrix; SNP; single nucleotide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; ARV; antiretroviral; DRM; drug resistance mutation; HAART; highly active anti-retroviral therapy; HIV; human immunodeficiency virus; NGS; next generation sequencing; NRTI; nucleos(t)idic reverse transcriptase inhibitor; NNRTI; non-nucleosidic reverse tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; Recombinant GABAA receptors; Adverse CNS side effects; Picrotoxin; AIDS; Antiretroviral; BDZ; benzodiazepine; CNS; central nervous system; DMSO; dimethyl sulfoxide; DZ; diazepam; EFAV; efavirenz; FLU; flumazenil; LGICs; ligand-gated ion channels; HEK293;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; anogenital; carcinoma; condyloma; HIV; immunosuppressed; squamous; AIN; anal intraepithelial neoplasia; ARV; antiretroviral; CA; condyloma acuminata; HPV; human papillomavirus; MSM; man who has sex with men; SCCIS; squamous cell carcinoma in situ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; Antiretroviral; Neuropathic pain; JNK; BDNF; Caspase-3; ATF3; activating transcription factor 3; ddC; 2′,3′-dideoxycitidine; d4T; 2′,3′-didehydro-3′-deoxythymidin; DRG; dorsal root ganglia; i.p.; intraperitoneal; i.t.; intrathecal; JNK; c-Jun N-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; HIV-1 integrase; Two-metal binding pharmacophore; Antiretroviral; 2-hydroxyisoquinoline-1,3(2H,4H)-diones; AZT; azidothymidine; CPE; cytopathic effect; CYP; cytochrome P450; FC; fold-change in EC50 relative to wild-type strain of HIV-1; FDA; food and drug
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضد رتروویروسی; aODN; antisense oligonucleotide; CaMKII; Ca2 +-calmodulin-dependent kinase II; ddC; 2′,3′-dideoxycitidine; dODN; degenerate oligonucleotide; ELAV protein; embryonic lethal abnormal vision protein; HIV-SN; HIV-associated sensory neuropathy; i.p.; intr