انرژی فعال ظاهری

در این صفحه تعداد 115 مقاله تخصصی درباره انرژی فعال ظاهری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی فعال ظاهری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; Growthtemperature; Apparent activation energy; Kissinger-Akahira-Sunose method; Grey correlation analysis; Quasi-Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; Gold nanoparticles; Chitosan; UV-vis spectroscopy; Atomic force microscopy; Transmission electron microscopy; Apparent activation energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; BZs; benzoxazine resins; PR; phenolic resins; Ea; apparent activation energy; PRB; poly(resorcinol phenlboronate); PBA; phenylboronic acid; PBA; phenylboronic acid; HBPs; hyperbranched polymers; B-OH; boron hydroxyl; Ph-OH; phenolic hydroxyl; Tp; curing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; FTIR; Fourier transform infra-red spectroscopy; SEM; Scanning electron microscope; GC; Gas chromatography; FID; Flame ionisation detector; TCD; Thermal conductivity detector; HT; Hydrothermal treatment; CVD; Chemical vapour deposition; Eact; Apparent acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; DMA; 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate; QDMA; quaternized 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate; DEA; 2-(diethylamino)ethyl methacrylate; DPA; 2-(diisopropylamino)ethyl methacrylate; MEMA; N-(morpholino)ethyl methacrylate; FOMA; fluorooctyl methacrylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی فعال ظاهری; Methane production; Anaerobic sludge digestion; Silica inhibition; Apparent activation energy; Surface site density; WWTPs; wastewater treatment plants; TS; total solids; VS; volatile solids; COD; chemical oxygen demand; TCOD; total chemical oxygen demand