آسه آن

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره آسه آن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آسه آن
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; L96; O32; O33; O43Insurance market penetration; Broad money; Stock market capitalization; Economic growth; ASEAN; Granger causality; ARF countries
مقالات ISI آسه آن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; IAM; Integrated Assessment Model; IGES; Institute for Global Environmental Strategies; FIT; Feed-In Tariff; NIES; National Institute for Environmental Studies; PV; Photovoltaics; LCN; Japan 2050 Low Carbon Navigator; LEAP; Long-range Energy Alternative Pl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ASEAN; Association of Southeast Asian Nations; FSA; firm specific advantage; FX; foreign exchange; HQ; headquarter; IB; international business; IE; international economics; LB; location bound; MNE; multinational enterprise; SSA; subsidiary-specific advant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; F14; F15; N15; Trade; Global value chains; Trade composition; Trade orientation; Consumption goods; Intermediate goods; East Asia; Japan; ASEAN; Republic of Korea; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ADRC; Asian Disaster Reduction Center; AOI; Area of Interest; ASEAN; Association of Southeast Asian Nations; AU; Authorised User; CCM; Copernicus Contributing Mission; CDS; Coordinated Data Access System; CSC-DA; Copernicus Space Component Data Access; CN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ACE; ASEAN Center for Energy; MYR; Malaysian Ringgit; ADB; Asian Development Bank; NREP; National Renewable Program; AEDP; Renewable and Alternative Energy Development Plan; NEPC; National Energy Policy Commission; AFTA; ASEAN Free Trade Area; PDP; Power
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ANF; Asia Nano Forum; ASEAN; Association of South East Asian Nations; CoE; Center of Excellence; DOST; Department of Science and Technology; EDB; Economic Development Board; EHS; Environmental health and safety; EU; European Union; ICON; Industry Consorti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ACIA; ASEAN Comprehensive Investment Agreement; APEC; Asia-Pacific Economic Cooperation; APG; ASEAN Power Grid; ASCOPE; ASEAN׳s Council of Petroleum; ASEAN; Association of South-East Asian Nations; ATIGA; ASEAN trade in Goods Agreement; EAS; East Asia Su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; APEC; Asia-Pacific Economic Cooperation; ASCOPE; ASEAN׳s Council of Petroleum; ASEAN; Association of South‐East Asian Nations; DG; Directorate‐General (of the European commission); EBRD; European Bank for Reconstruction and Development; ENTSOG; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسه آن; ABM; Agent- Based Model; AGSIM; Econometric-Simulation Model of the Agricultural Economy Used for Biofuel Evaluation; ASEAN; Association of Southeast Asian Nations; BIOTSA; Bioenergy Technology Sustainability Assessment; BLUM; Brazilian Land Use Model; CG