بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Metabolic syndrome; Waist circumference; Atherosclerosis; Arterial stiffness; Obesity; Diabetes; ABI; ankle-brachial-index; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ATP III/AHA/NHLBI; Adult Treatment Panel III by the American Heart Association and t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Dietary fats; Polyunsaturated fat; Saturated fat; Monounsaturated fat; Atherosclerotic cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Mean platelet volume; Club cell secretory protein; Structural equation modeling; Atherosclerotic cardiovascular disease; ASCVD; arteriosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CC16; Club cell secretory prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Ezetimibe; PCSK9 inhibitors; Lipid-lowering therapy; Atherosclerosis; Plaque regression; ACS; acute coronary syndrome; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CuVIC; Effect of Cholesterol Absorption Inhibitor Usage on Target Vessel Dysfunction Afte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; cardiovascular disease; guideline; lipoproteins; primary prevention; statin; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CAC; coronary artery calcium; PCE; pooled cohort equation; RCT; randomized controlled trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; AGREE; Appraisal for Guidelines and Research Evaluation; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; CKD; Chronic kidney disease; CVD; cardiovascular disease; Lifestyle advice; Lifestyle intervention; Cardiovascular risk reduction; Systematic review; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CHD; coronary heart disease; CHF; congestive heart failure; DM; diabetes mellitus; FH; family history of coronary heart disease; FRA; Familial Risk Assessment; FRS; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Cholesteryl ester transfer protein; Inhibitor; High density lipoprotein; Atherosclerotic cardiovascular disease; Clinical trial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; BP; blood pressure; BaPTEQ; toxic equivalent concentration of benzo[a]pyrene; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular diseases; DI; daily intakes; DBP; diastolic blood pressure; FPG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; AA; atrial arrhythmia; AC; alternating current; AF; atrial fibrillation; AHRE; atrial high rate event; AMS; automatic mode switch; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; AT; atrial tachyarrthymia; AUC; area under the curve; BMI; body mass index; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; HDL; high density lipoprotein; HDL-C; high density lipoprotein cholesterol; LDL-C; low density lipoprotein cholesterol; mg/dL; milligrams/deciliters; NCEP; National Cholesterol Education Program; NHANES; Nati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Coronary heart disease; Cardiovascular disease; Atherosclerotic cardiovascular disease; Risk scores; Prediction models; Industrial cohort;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Atherosclerotic cardiovascular disease; Angina pectoris; Cardiovascular risk; Low density lipoprotein-cholesterol; Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors; Primary prevention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; children; familial hypercholesterolemia; screening; LDL receptor gene; Genetics; ApoB; Apolipoprotein B; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; Body mass index; DLCN; Dutch Lipid Clinic Network; EAS; European Atherosclerosis Society; FH; Fami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CAC; coronary artery calcium; CHD; coronary heart disease; CT; computed tomography; HDL-C; high-density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; cardiovascular disease; low-density lipoprotein; myalgia; myopathy; statin intolerance; AHA; American Heart Association; ACC; American College of Cardiology; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CI; confidence interval; CK; creatinine kinase; HR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; cardiovascular risk; fats; green leafy vegetables; healthy dietary patterns; nutrition; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CD; celiac disease; CHD; coronary heart disease; CI; confidence interval; CV; cardiovascular; CVD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACS; acute coronary syndrome; AF; atrial fibrillation; AMI; acute myocardial infarction; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; BP; blood pressure; CABG; coronary artery bypass graft surgery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Familial hypercholesterolemia; Low-density lipoprotein cholesterol; Screening; Index patient; M+; mutation positive; M-; mutation negative; IC; index case; FH; familial hypercholesterolemia; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Abdominal aortic aneurysm; Genetics; Genetic risk score; AAA; abdominal aortic aneurysm; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CHD; coronary heart disease; CI; confidence interval; EHR; electronic health record; GWAS; Genome-wide association stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Case-based educational intervention; Cholesterol; Guideline; Improving patient care; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ATP-III; adult treatment panel III; CHD; coronary heart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACS; acute coronary syndrome; ASCVD; Atherosclerotic Cardiovascular Disease; AFCAPS/TexCAPS; Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention primary prevention; CAD; coronary artery disease; CANTOS; Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Metabolic syndrome; Lifestyle; Technology; Behavioral intervention; AF; Atrial fibrillation; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; CVD; Cardiovascular disease; DM; Diabetes mellitus; HDL-C; High-density lipoprotein cholesterol; MetS; Metabolic sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Healthy lifestyle; Statins; Atherosclerotic cardiovascular disease; Cholesterol treatment guidelines; Atherosclerotic cardiovascular disease risk; Mortality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Abdominal aortic calcification; atherosclerotic cardiovascular disease; bone densitometry; vertebral fracture assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; atherosclerotic cardiovascular disease; cholesterol; primary prevention; secondary prevention; statins; triglycerides; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; apoB; apolipoprotein B; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Guidelines; Cholesterol; Lipids; Dyslipidemia; Cardiovascular prevention; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; Apo B; apolipoprotein B; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ATP III; Third Adult Treatment Panel for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; ALT; Alanine aminotransferase; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; ATP; Adult Treatment Program; CHD; Coronary heart disease; CVD; Cardiovascular disease; DM; Diabetes mellit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; AACE; American Association of Clinical Endocrinologists; ACC; American College of Cardiology; ACE; Africa Middle East Cardiovascular Epidemiological; AHA; American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CAD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; ApoB; apolipoprotein B; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CHD; coronary heart disease; DLCN; Dutch Lipid Clinic Network; FAMCAT; an FH prediction model; FDA; Food and Drug Ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CHD; coronary heart disease; CVD; cardiovascular disease; CYP; cytochrome; EAS; European Atherosclerosis Society; FDA; Food and Drug Administration; FH; Familial hypercholesterolemia; GOF; gain of function; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Statin; Adverse effects; Drug-drug interactions; Pharmacogenetics; ABC; ATP-binding cassette; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CPIC; Clinical Pharmacogenetic Implementation Consortium; CK; creatinine kinase; CV; cardiovascular; CVD; cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Sudden hearing loss; Basilar artery; Ischemia; Atherosclerosis; Etiology; AICA; Anterior inferior cerebellar artery; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; EMR; Electronic medical record; ISSNHL; Idiopathic sudden sensorineural hearing loss; MRI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; Statin intolerance; Myalgias; Myopathy; PCSK9 inhibitors; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; ASCVD; Atherosclerotic cardiovascular disease; CoQ10; Coenzyme Q 10; CK; Creatine Kinase; FDA; Federal Drug Administration; HMG-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; DYSIS; Dyslipidemia International Study; GC/MS-SIM; gas-chromatography/mass spectrometr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; diabetes; hyperlipidemia; hypertension; AF; atrial fibrillation; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; HTN; hypertension; MET; metabolic equivalent; OSA; obstructive sleep apnea; PVI; pulmonary vein isolation; RFM; risk fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CI; confidence interval; CIMT; carotid intima-media thickness; FCVRS; Framingham Cardiovascular Risk Score; MPS; stress myocardial perfusion scintigraphy; RHI; reactive hyperemia-peripheral arterial tonomet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی عروقی Atherosclerotic; AAWD; antiandrogen withdrawal; ASPEN; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BOS; bronchiolitis obliterans syndrome; CF; cystic fibrosis; CMT; chemically modified tetracycline; COPD; chronic o