متوسط ​​افزایش روزانه

در این صفحه تعداد 286 مقاله تخصصی درباره متوسط ​​افزایش روزانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متوسط ​​افزایش روزانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFom; ash-free acid detergent fiber; ADG; average daily gain; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; FE; feed efficiency; lignin(sa); lignin measured by solubilizing cellulose with sulphuric acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; amino acids; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CGI; compensatory growth index; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; FM; fish meal; H-SM; high level starfish meal; L-SM; low level starfish meal; M-SM; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; CP; crude protein; CT; condensed tannins; DCP; digestible crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; DOM; digestible organic matter; FCR; feed conversion ratio; LW; live weight; ME; metaboliza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ACACA; acetyl-coenzyme A carboxylase α; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; BCVFA; branched chain volatile fatty acids; BHBA; beta-hydroxybutyrate; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; CPT1; carnitine palmitoyl transferase-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; BW; body weight; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; N; nitrogen; NDF; neutral detergent fiber; OM; organic matter; PD; purine derivatives; VFA; volatile fatty acid; VI; voluntary i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AID; apparent ileal digestibility; APID; apparent postileal digestibility; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DCP; dicalcium phosphate; DM; dry matter; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; aNDF; neutral detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; CD; crypt depth; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FCR; feed conversion ratio; NFC; non-fibre ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; GE; gross energy; G:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; WGP; wine grape pomace; LD; longissimus dorsi; WBSF; Warner Bratzler shear force; ROS; reactive oxygen species; MDA; malondialdehyde; T-AOC; total antioxidant capacity; GPx4; glutathione peroxidase 4; Nrf2; Nuclear factor-like-2 factor; SOD; superoxide di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; Antimycin A; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; CR; caloric restriction; CS; citrate synthase; cyt b; cytochrome b; ESRRA; estrogen-related receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; Ad; daily ash deposition rate; ADF; acid detergent fibre; ADG; average daily gain; BL; Basal group; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; DN; digestible nitrogen; EBW; empty body weight; Fd; daily fat deposition rate; GE; gross energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCI; carcass compactness index; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; ANOSIM; analysis of similarities; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; FDR; false discovery rate; FTU; phytase units; G:F; gain to feed ratio; GSEA; gene set enrichment analysis; NE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; BW; body weight; BF; backfat; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; GP; group pen; IS; individual stall; Levels of feed intake; Housing system; Sows; Litter; Performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AAFCO; Association of American Feed Control Officials; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; CFU; colony forming units; DDGS; distillers dried grains with solubles; DFM; direct fed microbial; DNA; deoxyribonucleic acid; EPA; Environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFom; ash-free acid detergent fiber; ADG; average daily gain; aNDFom; amylase-treated ash-free neutral detergent fiber; BW; body weight; CD; crypt depth; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; HDL-C; high density lipoprotein chole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; CTR; basal diet without supplementation; AMT; CTR + Avi-Mul Top; ADG; average daily gain; BW; body weight; ADFI; average daily feed intake; FCR; feed conversion ratio; WHC; water-holding capacity; Apo A-I; apolipoprotein A-I; Apo B; apolipoprotein B; HDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; ADF; acid detergent fiber; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCR; feed conversion ration; aNDF; neutral detergent fiber; NFC; non-fibrous carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fiber; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; CCW; cold carcass weight; CCY; cold carcass yield; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; EE; ether extract; FCs; fibrous carbohydrates; GC; gastrointestin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; DM; dry matter; EE; ether extract; FE; feed efficiency; GE; gross energy; Lys; lysine; MCFA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; BW; body weight; DM; dry matter; N; nitrogen; ME; metabolizable energy; G:F; gain:feed; ZnO; zinc oxide; Conventional ZnO; Growth performan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADDMI; average daily dry matter intake; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; DM; dry matter; LPFW; larger particles of food waste; NDF; neutral detergent fiber; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADF; acid detergent fiber; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CP; crude protein; DM; dry matter; FG; the ADFI to ADG ratio; HSRU; high concentration of slow-release urea; KEGG; kyoto encyclopedia of genes and genomes; Ko; KEGG ortho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AGPs; antibiotic growth promoters; AI; atherogenic index; AJO; ajwain oil; BW; body weight; BMD; bacitracin methylene disalicylate; CLO; clove bud oil; CNO; cinnamon bark oil; EE; ether extract; CP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFom; ash-free acid detergent fibre; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; ADG; average daily gain; aNDFom; ash-free neutral detergent fibre treated with heat-stable amylase expressed exclusively of residual ash; BW; body weight; CH4; methan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; amino acids; ADFI; average dairy feed intake; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADG; average daily gain; AEE; acid hydrolyzed ether extract; aNDFom; neutral detergent fiber expressed exclusive of residual ash; BCFAs; bra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; DM; dry matter; CP; crude protein; NDF; neutral detergent fibre; ADF; acid detergent fibre; CF; crude fibre; GE; gross energy; EE; ether extract; NE; net energy; OM; organic matter; N; nitrogen; DE; digestible energy; AOAC; Association of Official Agricul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BW; body weight; Ca; calcium; CP; crude protein; CSM; cottonseed meal; CSP; cottonseed powder; DM; dry mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; BW; body weight; DM; dry matter; E. coli; Escherichia coli; ME; metabolizable energy; MR; milk replacer; PCR; polymerase chain reaction; SC; Saccharomyces cerevisiae; SCB; Saccharomyces cerevisiae var boulardii; STP; serum total p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; NPSCP; national pig Salmonella control program; ILN; ileocaecal lymph nodes; MLN; mesenteric lymph nodes; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; FCE; feed conversion efficiency; SCFA; short chain fatty acid; MCFA; medium chain fatty aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; SBM; soybean meal; CM; canola meal; CSBM; corn-soybean meal diet; CCM; corn-canola meal diet; WSBM; wheat-soybean meal diet; WCM; wheat-canola meal diet; ATTD; apparent total tract digestibility; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AC; metal chelates of amino acids hydrate; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; Cu; copper; FCR; feed conversion ratio; FD; full dose; Fe; iron; FI; feed intake; GC; metal chelates of glycine hydrate; Mn; manganese; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; CT; control treatment; CLA; conjugated linoleic acids; DHA; docosahexaenoic acid C22 6n3; DM; dry matter; DPA; docosapentaenoic acid C22:5n3; EPA; eicosapentaenoic acid C20:5n3; FAMES; fatty acid methyl esters; GC; gas chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; DB; dried sugarcane bagasse; DBV; dried sugarcane bagasse enriched with vinasse; AB; autoclaved sugarcane bagasse; ABV; autoclaved sugarcane bagasse enriched with vinasse; CMSC; crumbled maize with straw and cob; ADFI; average daily feed intake; ADG; aver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; glutamic-pyruvic transaminase; AST; glutamic oxalacetic transaminase; CM; chili mea; CREA; creatinine; F:G; feed gain ratio; CLB; globulin; GLU; glucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; EOs; essential oils; BW; body weight; FBW; final body weight; OM; organic matter; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; NDF; neutral detergent fiber; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DMD; digestibility of the dry matter; CCD; cold carcass d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFom; acid detergent fiber expressed exclusive of residual ash; aNDFom; neutral detergent fiber expressed exclusive of residual ash; ADG; average daily gain; AOAC; association of official analytical chemists; BWG; body weight gain; BUN; blood urea-N; CP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; GF; gain feed; DDGS; distillers' dried grains with solubles; AnV; p-anisidine value; MDA; malondialdehyde; PV; peroxide value; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; AOCS; American Oil C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADG; average daily gain; BW; body weight; CFU; colony forming units; CIAD; coefficient of ileal apparent digestibility; CP; crude protein; CTTAD; coefficient of total tract apparent digestibility; DM; dry matter; FISH; fluorescence-in-situ-hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; amino acid(s); ADG; average daily gain; AIC; akaikes information criterion; BF; back fat thickness; BW; body weight; CP; crude protein; d; day; LSMeans; least squares means; NE; net energy; SID; standardized ileal digestible; WEI; weaning-to-estrus in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; Benzoic acid; Nursery pig; Grower-finisher pig; Average daily gain; Average daily feed intake; Feed conversion ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; dEB; dietary electrolyte balance; DM; dry matter; GE; gross energy; G:F; gain to feed ratio; mEq; milliequivalents; N; nitrogen; Dietary e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AKG; alpha-ketoglutarate; NH3; ammonia; AA; amino acids; Glu; glutamate; Gln; glutamine; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; F/G; feed intake/gain; DM; dry matter; Alpha-ketoglutarate; Nitrogen balance; Calcium; Phosphorus; Pig;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متوسط ​​افزایش روزانه; AA; amino acid; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; Ala; alanine; ANFs; anti-nutritive factors; Asn; asparagine; Asp; aspartate; CaSR; calcium sensing receptor; CCK; cholecystokinin; CD36; cluster of differentiation 36; dlM; dl-methi