فشرده سازی محوری

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره فشرده سازی محوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشرده سازی محوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Steel fiber-reinforced concrete (SFRC); High-strength concrete (HSC); Active confinement; Dilation behavior; Axial compression; Ultra high-strength micro steel fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Rubberised concrete; Concrete-filled double skin steel tubes; Stub column; Confinement; Axial compression; Design model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Axial compression; Damaged column; Ductility index; Emergency repair; Hybrid strengthening; NSM strengthening; Stiffness index; Strength index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Buckling; Multi-walled carbon nanotubes; Van der Waals interaction; Axial compression; Elastic multiple Donnell shell; Flambage; Nanotubes de carbone multi-parois; Interaction de van der Waals; Compression axiale; Coque élastique multiple de Donnell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Concrete-filled steel tubes; Axial compression; Finite element analysis; Compressive strength; Compressive stiffness; Ductility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; CFDST; Concrete-filled dual steel tubular column; CFSST; Concrete-filled stainless steel tubular column; FE; Finite element; CFST; Concrete-filled steel tubular column; RP; Reference point; STW; Strength-to-weight ratio of the column; CCR; Concrete contri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشرده سازی محوری; Stainless steel columns; Fire-resistance performance; Axial compression; Restraining stiffness ratio; Buckling temperature; Load ratio;