آلودگی باکتریایی

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره آلودگی باکتریایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی باکتریایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Bacterial contamination; clinical storage; endodontic materials; matrix-associated laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; quantitative polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Hemodialysis (HD); end-stage renal disease (ESRD); mortality; dialysis fluid; ultrapure dialysate; water quality; endotoxin level; bacterial contamination; microbial contamination; dialysis facility; Japan Renal Data Registry (JRDR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; TAMC, total aerobic mesophilic count; PCA, plate count agar; TC, total counts; TTC, indicator tetrazolinaEgg production; Egg quality; Bacterial contamination; Eggshell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Whole blood; Red cell concentrates; Platelet concentrates; Plasma; Overnight hold; Factor VIII; 2,3-DPG; Recovery; Survival; Bacterial contamination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Bacterial contamination; Platelet concentrates; Automated culturing; Real-time 16S rDNA PCR; Flow cytometry (FACS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Bacterial contamination; hand washing; liquid soap; Raoultella (Klebsiella) planticolabp, Base pairs; CDC, Centers for Disease Control and Prevention; NGD, No growth detected; NTC, No template controls; PCR, Polymerase chain reaction; rRNA, Ribosomal ribo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی باکتریایی; Saccharomyces cerevisiae; Bioethanol; Bacterial contamination; Lactobacillus plantarum; Metabolic regulationACT1, actin; ADH1, alcohol dehydrogenase; ALD6, aldehyde dehydrogenase; CIT1, citrate synthase; CIT2, nonmitochondrial citrate synthase; EMP, Embde