دسته ای

در این صفحه تعداد 229 مقاله تخصصی درباره دسته ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دسته ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; 4-OH-SDZ; 4-hydroxysulfadiazine; AC; autoclaved; AD; anaerobic digestion; AMO; amoxicillin; B; batch; CIP; ciprofloxacin; CTC; chlortetracycline; DaFX; danofloxacin; DC; doxycycline; DM; dry matter; ENR; enrofloxacin; FW; fresh weight; HRT; hydraulic rete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; MY-D, methane yield database; AMPTS, Automatic methane potential test system; OLR, organic loading rate; BMP, biomethane potential; VS, volatile solids; BGP, biogas plant; COD, chemical oxygen demandMethane yield database; Biogas; Batch; Industry; Infrast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; CSD; crystal size distribution; CSF; cumulative similarity factor; EJKL; ensemble just-in-time kernel learning; FLOO; fast leave-one-out; GPR; Gaussian process regression; JIT; just-in-time; JKL; just-in-time kernel learning; KL; kernel learning; LOO; lea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; CD, chemically defined; 24DW, 24 deep well; VCD, viable cell density; CHO cells, Chinese Hamster Ovarian cells; %CV, percent coefficient of variationCHO cells; Duetz sandwich-cover system; Batch; Fed batch; Cell culture; Deep well plates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; Anaerobic digestion; Cellulose; Maize silage; Thermophilic; Mesophilic; Batch; DS; dry solids; DSK; corrected dry solids; DSN; uncorrected dry solids; FM; fresh mass; HAc; acetic acid; iso-HBu; iso-butyric acid; n-HBu; n-butyric acid; HPr; propionic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; A; irradiated area of the photobioreactor (m2); B; batch; BChl; bacteriochlorophyll (mg/L); dw; dry-weight (g/L); F/D; fill and draw; FB; fed-batch; h; height of the cylindrical reactor (m); HPR; hydrogen production rate (mL H2/L h); HPRavg; average hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسته ای; ANOVA; analysis of variance; B; batch; BAP; biochemical acidogenic potential; BMP; biochemical methane potential; COD; chemical oxygen demand; FB; fed-batch; HRT; hydraulic retention time (fed-batch experiment); HT; hydrolysis time (batch experiment); RAS