تجزیه و تحلیل تزریق بچ

در این صفحه تعداد 26 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل تزریق بچ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل تزریق بچ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تزریق بچ; WHO; World Health Organization; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; CD; conductivity detection; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detection; AC-DC; alternating current to direct current; LIF; laser induced fluorescence; BGE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تزریق بچ; AA; Acrylic acid; BEHS; Bis (2-ethylhexyl) sebacate; BIA; Batch injection analysis; BIA-MPA; Batch injection analysis system with multiple pulse amperometric detection; CDs; β-Cyclodextrins; CGE; Coated graphite electrode; CNP/CPE; Carbon nanoparticles-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تزریق بچ; Promethazine; Codeine; Capillary electrophoresis; Capacitively coupled contactless conductivity detection; Batch injection analysis; Amperometric detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تزریق بچ; Terbinafine hydrochloride; Electrochemical methods; Capillary electrophoresis with contactless conductivity detection; Amperometric detection; Batch injection analysis; Pharmaceutical tablets;