آشنایی با موضوع

انرژی پیوند ( به انگلیسی: Binding energy) مقدار انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند و تبدیل آن به دو مول اتم جدا از هم گازی انرژی پیوند نامیده می شود که همواره مقداری مثبت است. قدرت یک پیوند به جاذبه بین الکترون‌های پیوندی و هسته های شرکت کننده بستگی دارد در حقیقت انرژی پیوند یا آنتالپی پیوند مقدار انرژی لازم برای غلبه بر این نیروهای جاذبه است. چند عامل در انرژی پیوند موثر است: 1 - طول پیوند 2- جرم اتم ها 3 - قطبیت پیوند 4 - دافعه زوج های آزاد و دافعه هسته ها 5 - ازدحام فضایی یا کشش زاویه ای 6 - نوع همپوشانی واوربیتال هیبریدی 7 - دوگانه یا چندگانه بودن 8 - رزونانس 9 - بارها ی جزئی روی اتم ها 10- تشکیل پیوند های هیدروژنی بین مولکولها: پیوند هیدروژنی فرکانس ارتعاشی راکم می کند و پیوند دیرتر می شکن در مورد مولکول دو اتمی انرژی تجزیه یا دیسوسیاسیون عبارتست از تغییرات آنتالپی واکنش که در طی آن مولکولهای دو یا چند اتمی در حالت گازی تبدیل به اتمهای مربوطه می‌شوند. برای مثال: یا به عبارت دیگر، انرژی دیسوسیاسیونعبارتست از مقدار انرژی لازم برای شکستن پیوند. جهت عناصر واقع در ستونهای جدول تناوبی (مثلاً فلزات قلیایی) انرژی پیوند با افزایش عدد اتمی فلز کاهش می‌یابد و در مورد هالوژنها نیز همینطور است ولی در مقام مقایسه با فلزات قلیایی انرژی پیوندی مولکولهای دو اتمی هالوژنها بیشتر است. جدول زیر انرژی دیسوسیاسیون مولکولهای دو اتمی را برحسب معلوم می‌دارد. اختلافات زیادی در رابطه با انرژی پیوند مولکول های مجاور دیده می شود به عنوان مثال انرژی پیوند مولکول اکسیژن چهار برابر انرژی تفکیک مولکول فلوئور است که مهمترین عامل کوچکی بیش از اندازه اتم فلوئور است که باعث شده دو هسته فلوئور وزوج های غیر پیوندی آنها زیاد به هم نزدیک بشوند ودافعه های موجود باعث شده پیوند خیلی سست باشد. از طرفی اکسیژن بعلت بزرگتر بودن این دافعه ها را نداشته و پیوند آن نیز دوگانه است.

در این صفحه تعداد 449 مقاله تخصصی درباره انرژی پیوند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی پیوند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; Sorbents; Nuclear energy; Uranium; Radionuclide; ΔG°; Gibbs free energy; ΔH°; enthalpy; ΔS°; entropy; 2-PYMO; 2-hydroxypyrimidinolate; ABEC; aqueous biphasic extraction chromatography; AC; activated carbon; ACF; activated felt; ADC; acetylenedicarbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; Cylindrical quantum dot; Binding energy; Donor impurity; Nonlinear optical; Optical rectification; Refractive index; Optical absorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; ANOVA; analysis of variation; BE; binding energy; DL; drug loading; DSC; differential scanning calorimetry; ECN10; ethyl cellulose N10; EDS; energy dispersive X-ray; EE; encapsulation efficiency; EZE; Eudragit L100-55 (Acryl EZE); HPLC; high performance l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; AFM; atomic force microscopy; AIL; artificial inorganic leaf; AM; air mass coefficient (measure of solar irradiation); APD; arc plasma deposition; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectroscopy; BE; binding energy; BET; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; BE; binding energy; EAL; effective attenuation length; FBI; functional bio-interlayer; FWHM; full width half maximum; LbL; layer-by-layer; OFET; organic field effect transistor; OS; organic semiconductor; P3HT; poly(3-hexylthiophene); PAR-XPS; parallel an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; 2D; Two-Dimensional; 2DEG; Two-Dimensional Electron Gas; 2DPS; Two-Dimensionally-Periodic Slab; 3D; Three-Dimensional; AES; Auger Electron Spectroscopy; AFM; Atomic Force Microscopy; ARUPS; Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy; B3LYP; Bec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی پیوند; Lipid membrane-associated proteins; Integral monotopic proteins; Unbinding energy; Binding energy; Liposome-protein coflotation/sedimentation; Dengue virus envelope protein;