تمرکز بیوشیمی

در این صفحه تعداد 246 مقاله تخصصی درباره تمرکز بیوشیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمرکز بیوشیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; Immobilized artificial membrane chromatography; Electrostatic interactions; Bioconcentration; Pharmaceuticals; Octanol-water partitioning; Aquatic organisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; Bioconcentration; Carbonyl herbicides; QSPR; Image analysis; BCF; Bioconcentration factor; MLR; Multiple Linear Regression; LOOCV; Leave-one-out Cross-validation; MIA; Multivariate Image Analysis; RGB; Red-Green-Blue; RMSE; Root Mean Square Error; QSPR; Q
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; SPs; synthetic pyrethroids; BF; bifenthrin; λ-CH; λ-cyhalothrin; CRH; corticotropin-releasing hormone; TSH; thyroid stimulating hormone; TTR; transthyretin; UGT1ab; uridine diphosphate glucuronosyltransferase; TPO; thyroid peroxidase; TG; thyroglobulin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; Food chain transfer; Bioconcentration; Biomagnification; Oxytetracycline; Watermeal (Wolffia globosa Hartog & Plas); Seven-striped carp (Probarbus jullieni);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; BPAF, Bisphenol AF; BPA, Bisphenol A; BCF, Bioconcentration factor; BPAF-G, BPAF glucuronide; OECD, Organization for Economic Cooperation and Development; PFOA, Perfluorooctanoic AcidBisphenol AF; Bioconcentration; Uptake; Depuration; Zebrafish
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرکز بیوشیمی; BCF; Benzodiazepine; Bioconcentration; Channel catfish; Diazepam; Endocrine disruption; Polymerase chain reaction; Steroidogenesis