توزیع بیولوژیک

در این صفحه تعداد 889 مقاله تخصصی درباره توزیع بیولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع بیولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; Antiretroviral therapy; Transformative nanotechnology; Magnetic resonance imaging; Single photon emission computed tomography; Biodistribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; ALT; alanine aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CLDN; claudin; FcγRIIIa; Fcγ receptor IIIa; mAb; monoclonal antibody; TJ; tight junction; Anti-cancer agent; Biodistribution; Claudin-2; Efficacy; Safety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; Lymphatic; Biologic; Therapeutic proteins; Pharmacokinetics; Biodistribution; Intravenous; Trastuzumab; Interferon; Pegylated interferon; IFN-PEG40; 60 kDa Pegylated interferon α2a, PEGASYS®; IFN-PEG12;  ~ 31 kDa Pegylated interferon α2b, PEG-Intro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; DEB(s); drug-eluting bead(s); TACE; transarterial chemoembolization; MALDI-SRM/MSI; matrix-assisted laser desorption ionization with selected reaction monitoring mass spectrometry imaging; FITC; Fluorescein isothiocyanate; LC-MS/MS; liquid chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; AgNP; Nanoparticle dissolution; Nanosilver; Nanotoxicology; Nose-to-brain; Intranasal; Transcytosis; Translocation; Biodistribution; Silver ion; Silver; Rhinosinusitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; AUC; area under the curve; CL; clearance; DDS; drug delivery systems; FBS; fetal bovine serum; GLuc; Gaussia luciferase; HRP; horseradish peroxidase; LA; lactadherin; MSC; mesenchymal stem cells; PBS; phosphate-buffered saline; PS; phosphatidylserine; PSG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; immunocompetent; gene delivery; lipoplex; biodistribution; refractory period; liver toxicity; cholesterol nanodomain; sphingosine; repeat dosing; clearance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; Targeted drug nanocarriers; Receptor-mediated endocytosis; Phagocytic clearance; CD47; Biodistribution; Amil; amiloride; BSA; bovine serum albumin; CAM; cellular adhesion molecule; Fil; filipin; HUVECS; human umbilical vein endothelial cells; ICAM-1; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; Graphene-based nanomaterials; Graphene; Graphene oxide; Reduced graphene oxide; Graphene quantum dots; Toxicity; Inflammation; Biodistribution; In vivo; Ach; acetylcholine; ADD; aerodynamic diameter; AgD; agglomerate density; AgS; Agglomerate size; ApD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بیولوژیک; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectroscopy; IV; intravenous; mesoporous silica nanoparticle; MSN; Tetramethyl orthosilicate; TMOS; energy dispersive X-ray spectroscopy; EDX; complete blood count; CBC; hematoxylin and eosin; H&E; sca